TEČAJI:

 

 

Začetni tečaj osnovnega šolanja za mlade pse

Namen tečaja: V tečaj osnovnega šolanja za mlade pse lahko lastniki pripeljejo svoje pse stare med 4 in 10 mesecev.

 

Program tečaja: Vodniki spoznajo pravilno vodenje psa ter osnovne vaje poslušnosti ( sedi, prostor in odpoklic ), ki se izgrajujejo preko pravilne igre. Seznanijo se s teoretičnim znanjem s področja pasjega obnašanja in psiholoških lastnosti psa, pasje prehrane, nege, zdravstvenih ter veterinarskih nasvetov. Poudarek je predvsem na socializaciji in na odnosu vodnik - pes.

 

Trajanje tečaja: Tečaj se odvija v spomladanskem ali jesenskem obdobju in traja dva meseca  in pol dvakrat tedensko.

 

Preizkus znanja: Preizkus znanja je interne narave. Ob zaključku tečaja se preveri osvojeno znanje, predvsem sposobnost vodnika pri vodenju psa na povodcu ter obvladovanju osnovnih vaj poslušnosti. Vodnik in pes pridobita potrdilo o opravljenem osnovnem tečaju ter značko društva »šolan pes«. Osnovno šolanje je predpogoj za nadaljnje šolanje po programih Kinološke zveze Slovenije.

 

Urnik tečaja: Urnik se uskladi ob dogovoru s tečajniki v skupini.

 

Nadaljevalni tečaj osnovnega šolanja po programih KZS:

 

Starost psa: Namenjen je psom starejšim od 10 mesecev, ki imajo že opravljen začetni tečaj osnovnega šolanja.

 

Namen tečaja: Šolanje temelji na nadgradnji znanja osvojenega pri začetnem tečaju osnovnega šolanja. Šola se po programu Kinološke zveze Slovenije.

Tekom tečaja se vodniki in njihovi psi pripravijo do te mere, da lahko pristopijo k opravljanju izpitov A, B-Bh ali C.


Program tečaja:

 

Za opravljanje izpitov morajo psi osvojiti nasledje vaje:

                                                                                                                                  

 

ISP-A
1. Vodenje na povodcu
2.
Sedi v gibanju
3. Prostor v gibanju in odpoklic
4.
Odlaganje z motenjem        

 

ISP-B-Bh
1. Vodenje na povodcu
2. Prosta vodljivost
3. Sedi v gibanju
4. Prostor v gibanju in odpoklic
5. Odlaganje z motenjem

6.Obnašanje psa v urbanem okolju do drugih psov, kolesarja, tekačev, avtomobilov in ljudi

 

ISP-C
Poslušnost
1. Vodenje na povodcu
2. Prosta vodljivost
3. Sedi v gibanju
4. Prostor v gibanju in odpoklic
5. Odlaganje z motenjem

6.Obnašanje psa v urbanem okolju do drugih psov, kolesarja, tekačev, avtomobilov in ljudi
 
Sledenje
1.
Izdelovanje sledi
2. Nakazovanje predmeta

Obramba
1. Vodljivost do revirja oziroma skrivališča
2. Ustavljanje markerja
3. Borbenost
4. Pomiritev psa
5. Pozornost na markerja

 

Trajanje tečaja: Izpita A in B-Bh vključujeta učenje poslušnosti na vadbišču in v urbnanem okolju. Tečaj traja tri mesece dvakrat tedensko.

Izpit C pa poleg poslušnosti vključuje še sledenje in obrambo, zato tečaj traja štiri mesece dvakrat tedensko.


Preizkus znanja: Ob koncu tečaja se opravi izpit po pravilih Kinološke zveze Slovenije.  Ob uspešnem zaključku tečaja vodnik in pes pridobita potrdilo o opravljenem ustreznem šolanju. Uspešno opravljen izpit se vpiše tudi v delovno knjižico KZS. V kolikor vodnik opravlja izpit B-Bh ali C pridobi tudi izkaznico vodnika, s katero dokazuje, da je usposobljen voditi psa.

 

Urnik tečaja: Urnik se uskladi ob dogovoru s tečajniki v skupini.

 

Nadaljevalni tečaj šolanja po višjih programih KZS in sledarski izpit:

 

Starost psa: Psi nad 1 letom starosti in predvsem službene pasme.

 

Namen tečaja: Vodnik, ki se odloči za nadaljevalni tečaj šolanja po višjih programih KZS mora imeti jasno zastavljen cilj kaj želi  s psom doseči. Namen je različen: zaradi vzreje, zabave ali tekmovanja. Psa lahko šolamo po programu IPO-1, IPO-2, IPO-3 ali sledarskem izpitu.

Program tečaja:

-         sledenje; stopnja težavnosti se stopnjuje glede na zahtevnost programa

-         poslušnost; nadgradnja nadaljevalnega tečaja

-         vaja obrambe je v odvisnosti od zahtevnosti programa

 

Trajanje tečaja: Tečaj traja dvakrat tedensko in temelji na individualnem delu inštruktorja in markerja. Šolanje traja navadno štiri mesece, vendar se lahko spreminja glede na usposobljenost psa in njegove naravne zasnove.

 

Preizkus znanja: Ob koncu tečaja se opravi izpit po pravilih Kinološke zveze Slovenije.  Ob uspešnem zaključku tečaja vodnik in pes pridobita potrdilo o opravljenem ustreznem šolanju. Uspešno opravljen izpit se vpiše tudi v delovno knjižico KZS..

 

Cena tečaja: odvisna od izbranega nivoja šolanja 

 

Urnik tečaja: Urnik temelji na individualnem dogovoru s tečajnikom.