NAVODILA ZA IZPITE NIŽJIH STOPENJ

 

 1. Vaje poslušnosti (100 točk)

 2. Vodljivost na povodcu (20 točk)
 3. Sedenje z ustavljanjem (20 točk)
 4. Obnašanje psa v skupini oseb (20 točk)
 5. Prostor in odpoklic (20 točk)
 6. Odlaganje z motenjem (20 točk)
   
 1. IZPIT ZA PSA SPREMLJEVALCA NA VADBIŠČU

 2. PREIZKUS OBNAŠANJA V URBANEM OKOLJU

 3. STROKOVNI IZPIT ZA VODNIKA PSA SPREMLJEVALCA
   

 1. Disciplina A - preizkus naravnih zasnov sledenja

 2. Disciplina B - poslušnost

 3. Disciplina C - preizkus naravnih obrambnih zasnov

 

NAVODILA ZA IZPITE VIŠJIH STOPENJ

 1. disciplina "A" (sled)

 2. disciplina "B" (poslušnost)

 3. disciplina "C" (obramba)

 1. disciplina "A" (sled)

 2. disciplina "B" (poslušnost)

 3. disciplina "C" (obramba)

 1. disciplina "A" (sled)

 2. disciplina "B" (poslušnost)

 3. disciplina "C" (obramba)

 

 

NAVODILA ZA IZPITE NIŽJIH STOPENJ

 

in ***izpitni program za sledarski izpit***, ki jih predpisuje Kinološka zveza Slovenije

Izpitne programe, navedene spodaj, je sprejel Delni zbor sodnikov za delo 3. septembra 2003, potrdil Strokovni svet Kinološke zveze Slovenije in veljajo v Sloveniji od 01. januarja 2004.

Ø      Stopnje izpitov

-          izpit za psa spremljevalca - oznaka "izpit A"

-          izpit za psa spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in strokovni izpit za vodnika - slovenska oznaka "izpit B", mednarodna oznaka BH, enotna oznaka "B-BH"

-          izpit za psa spremljevaca s preizkusom naravnih zasnov, poslušnosti in s preizkusom obnašanja v urbanem okolju - oznaka "izpit C"

-          izpit za psa sledarja - oznaka SLO - FH

 

Ø      Splošni del

 

IZPIT "A" - IZPIT ZA PSA SPREMLJEVALCA

Vaje poslušnosti: (100 točk)

Vsaka posamezna vaja se začne in konča z osnovnim položajem (pes sedi ob vodniku). Na znak sodnika, vodnik prične z vajami.

Sestava izpita in točke:

Vodenje na povodcu

.20

Obnašanje psa v skupini ljudi

.20

Sedi

.20

Prostor in odpoklic

.20

Odlaganje psa

.20

Skupaj

100

Za pozitivno oceno mora pes doseči najmanj 70% izpitnih točk. Starost psa za opravljanje izpita je najmanj 12 mesecev.

1. Vodljivost na povodcu (20 točk)

Povelje: "poleg"

Vaja se prične z osnovnim položajem. Pes je pripet na ovratnici in mora na vodnikovo povelje le temu veselo slediti.

Vodnik in pes morata narediti najmanj 40 do 50 korakov naravnost, nakar se obrneta za 180° in nadaljujeta z izvajanjem vaje. Vodnik se mora vedno obrniti v levo okrog. Po 10 do 15 korakih nadaljujeta s tekom in počasno hojo. V vsaki vrsti gibanja morata opraviti vsaj 10 korakov. Po počasni hoji nadaljujeta vajo v normalni hoji pri čemer morata prikazati najmanj en obrat desno, en obrat levo in en obrat okrog in ustavljanje. Pes mora ves čas vaje hoditi z desno plečko ob vodnikovi levi nogi in pri tem ne sme ne prehitevati, zaostajati ali pa hoditi vstran.

Povelje je dovoljeno na začetku vaje in pri spremembah tempa. Ko se vodnik ustavi, se mora pes usesti. Vodnik lahko poveljuje "sedi". Vodnik mora ob ustavitvi mirno obstati in ne sme spreminjati osnovnega položaja; npr. ne sme psu stopiti bliže v primeru, da se je pes napačno usedel. Vrvico mora vodnik nositi v levi roki, ves čas izvajanja vaje mora biti vrvica ohlapna.

Ocenjevanje:

**zaostajanje, prehitevanje, hoja preveč vstran od vodnika in čakanje psa pri izvajanju obratov - po presoji sodnika.

2. Obnašanje psa v skupini oseb (20 točk)

Povelje: "poleg"

Po končani vaji "vodenje psa na povodcu" gre vodnik s psom v skupino najmanj štirih oseb. Skupina miruje in je postavljena v navidezni kvadrat v razmaku štirih metrov. Vodnik gre skozi skupino, po10 korakih se obrne, se vrne v skupino in se v skupini ustavi. Na sodnikov znak se skupina vodniku in psu približa do razdalje enega metra, se ustavi in miruje. Na sodnikov znak se osebe v skupini vrnejo na svoje izhodiščne točke in vodnik s psom zapusti skupino.

Sodnik mora še posebej pozorno opazovati: ** obnašanje psa v skupini (pes mora biti pozoren na vodnika); **če pes pokaže agresivnost ali nesigurnost, ga je sodnik dolžan diskvalificirati

3. Sedenje z ustavljanjem (20 točk)

Povelji: "poleg, sedi"

Vodnik stoji v osnovnem položaju. Na sodnikov znak gre vodnik z navezanim psom naprej, po 10 do 15 korakih se ustavi in poveljuje psu "sedi". Ko se pes usede, ga odpne in se oddalji od psa 20 korakov, se ustavi, nato se obrne proti psu. Na sodnikov znak se vrne do psa in na ponoven sodnikov znak psa pripne.

Ocenjevanje:

**če pes obstoji ali se uleže, pa klub temu ostane na mestu, mu odbijemo 7 točk. Delo psa brez veselja in počasno = ena ocena nižje.

 4. Prostor in odpoklic: (20 točk)

Povelja: "poleg, prostor, sem"

Iz osnovnega položaja / vajo nadaljuje tam, kjer je zaključil vajo sedenja / gre vodnik z navezanim psom 10 korakov, se ustavi in poveljuje psu "prostor". Ko se pes uleže, odpne psa in se oddalji od psa 20 korakov, se ustavi in obrne proti psu. Na znak sodnika vodnik pokliče psa. Pes mora veselo in hitro priteči k vodniku in se usesti tesno pred njim. Na vodnikovo povelje "poleg" mora pes hitro zavzeti osnovni položaj ob vodnikovi levi nogi. Na sodnikov znak vodnik pripne psa.

Ocenjevanje:

**pravilna hoja ob vodniku do povelja za uleganje; **takojšnje in hitro uleganje na vodnikovo povelje, mirno ležanje do odpoklica in hitro prihajanje do vodnika; **hitro in ravno usedanje pred vodnikom; **hitro, tesno in ravno usedanje ob vodniku; **delo psa brez veselja in počasno = ena ocena nižje; **neenakomeren tek do vodnika = ena ocena nižje; ** počasno prihajanje k vodniku = dve oceni nižje; **v kolikor pes ob povelju za leganje obsedi ali obstoji, vendar ostane v tem položaju do odpoklica, se mu odšteje 5 točk.

5. Odlaganje z motenjem (20 točk)

Povelji: "prostor", "sedi"

Po prijavi sodniku le ta pošlje enega od vodnikov na že prej določeno mesto, kjer bo odložil psa. Ko pes in vodnik prideta do določenega mesta, se postavita v osnovni položaj. Vodnik odpne psu povodec in psa pripne na že v naprej pripravljen in pritrjen varovalni povodec, ki je dolg 2 metra. Varovalni povodec mora biti trdno pritrjen na nepremično zadevo. Iz osnovnega položaja poveljuje vodnik psu "prostor". Pri psu se ne sme puščati nobenih predmetov. Po odložitvi odide vodnik na znak sodnika v določeni smeri. Po najmanj 30 korakih se ustavi obrnjen stran od psa. Tako obrnjen (s hrbtom proti psu) ostane ves čas izvajanja vaje odlaganja. Pes mora v času izvajanja vaj poslušnosti (drugega vodnika) od 1-4 mirno ležati na prostoru. Na znak sodnika gre vodnik k psu, se postavi na desno stran psa in na znak sodnika psu poveljuje "sedi" v osnovni položaj. Nato psu odpne varovalni povodec in ga pripne na svoj povodec. Na znak sodnika zapusti prostor za odlaganje. Nemirnost vodnika ali pomoč pri odlaganju ni dovoljena. Psice se odlagajo ločeno.

Ocenjevanje: V kolikor pes nemirno leži, sedi ali vstane, se to primerno oceni. Če se pes med odlaganjem premakne več kot za dolžino telesa iz določenega mesta za odlaganje, je ocena vaje nezadovoljiva.

  

 

IZPIT "B-BH"

- izpit za psa spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanerm okolju in strokovnim izpitom za vodnika

Prvi del izpita - IZPIT ZA PSA SPREMLJEVALCA NA VADBIŠČU

Sestava tega dela izpita in točke:

1. Vodenje na povodcu

15

2. Prosta vodljivost

15

3. Sedi v gibanju

10

4. Prostor v gibanju in odpoklic

10

5. Odlaganje psa

10

Skupaj

60 točk

Za pozitivno oceno mora pes doseči najmanj 70% izpitnih točk. Starost psa za opravljanje izpita je najmanj 15 mesecev.

Vodljivost na povodcu (15 točk)

Povelje: "poleg"

Povelje se sme izreči le na začetku vaje in ob spremembi tempa. Ovratnica ne sme biti na zateg. Vodnik pride z navezanim psom v vaji "poleg" do sodnika in se s psom, ki je v sedečem položaju, predstavi sodniku. Iz poravnanega osnovnega položaja mora pes na povelje za spremljanje "poleg" pozorno, veselo in poravnano slediti vodniku, s plečko v nivoju kolena, na levi strani vodnika. Ob ustavljanju se mora takoj samostojno hitro in poravnano usesti. Na začetku vaje gre vodnik s psom 40-50 korakov, brez ustavljanja, naravnost. Po obratu sledi še 10 do 15 korakov, nato vodnik pokaže tek in počasno hojo (vsakič najmanj 10 korakov). Prehod iz teka v počasno hojo poteka brez vmesnih korakov. Posamezna sprememba tempa mora biti prikazana z razločno spremembo hitrosti. Potem mora prikazati najmanj en levi in en desni obrat. Ustaviti se mora najmanj enkrat v normalni hoji. Na koncu vaje gre vodnik s psom na znak sodnika skozi skupino najmanj štirih premikajočih se oseb.

Skupina

Hoja skozi skupino premikajočih oseb se izvaja v okviru vodenja na povodcu in v vaji proste vodljivosti. Vodnik s psom mora vsaj enkrat med izvajanjem vaje v skupini priti tesno ob osebo v skupini. Sodnik lahko zahteva ponovitev vaje. Pohvala psa je dovoljena po tem, ko vodnik in pes zapustita skupino in se ustavita na izhodiščni točki v osnovnem položaju.

Ocenjevanje: **prehitevanje, odmik vstran, zaostajanje, počasno ali zadržano usedanje, dodatna povelja, pomoč s položajem telesa, nepozornost v kateremkoli tempu, na obratih in potrtost psa - se ustrezno odštejejo.

2. Prosta vodljivost (15 točk)

Povelje: "poleg"

Na povelje sodnika vodnik odveže psa. Vodnik lahko nosi povodec obešen preko ramena ali pa v žepu, vendar vedno na drugi strani kot vodi psa. Potem nadaljuje z vodenjem v skupini, v kateri se mora najmanj enkrat ustaviti. Po zaključku dela v skupini zavzame vodnik s psom osnovni položaj na izhodiščni točki, iz katere nadaljuje z izvajanjem proste vodljivosti, ki je enaka kot je opisano pri vodenju na povodcu.

Preizkus reakcije na strel

Streljanje se izvaja pri prosti vodljivosti na prvi liniji in pri odlaganju z motenjem. Strelja se dvakrat s 6 mm pištolo z razdalje najmanj 15 korakov. Časovni razmak med prvim in drugim strelom je 5 sekund. Prvi strel se izvede po najmanj 15 korakih proste vodljivosti. V kolikor se pes ob strelu ne obnaša brezbrižno, vendar kljub temu ostane vodljiv, to ne štejemo za napako. V kolikor vodnik po streljanju ne more več nadaljevati z izvajanjem vaj, ali izgubi nadzor nad psom, ga izločimo iz nadaljnjega izvajanja vaj. Polno število točk dobi le pes, ki se na strel ne odziva in ostane brezbrižen. V primeru dvoma oz. nejasnosti je sodnik dolžan reakcijo na strel še enkrat preveriti. Preizkus se izvaja s privezanim psom. Pomočnik, na znak sodnika, ustreli dvakrat z razdalje najmanj 15 korakov. Pri preizkusu mora pes ostati na vrvici. Preizkus reakcije na strel je obvezen in se izvaja za tiste pse, ki imajo ta preizkus kot pogoj za vzrejo. Pri ostalih psih se ta del preizkusa NE izvaja.

Ocenjevanje: **prehitevanje, odmik vstran, zaostajanje, počasno ali zadržano usedanje, dodatna povelja, pomoč s položajem telesa, nepozornost v kateremkoli tempu, na obratih in potrtost psa - se ustrezno odštejejo.

3. Sedi v gibanju (10 točk)

Povelji: "poleg", "sedi"

Iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom v prosti vodljivosti naravnost. Po 10 do 15 korakih se mora pes na povelje "sedi" takoj usesti v smeri gibanja, ne da bi vodnik zato spremenil hitrost hoje, prekinil gibanje ali se ozrl. Po nadaljnjih 30 korakih se vodnik ustavi in se obrne k psu, ki mirno sedi. Na znak sodnika gre vodnik nazaj do psa in se postavi na njegovo desno stran.

Ocenjevanje: **napaka v razvoju vaje, počasno usedanje, nemirno, nepozorno in postrani sedenje - se ustrezno odštejejo. Če se pes namesto usedanja uleže ali obstane, se odbije 5 točk.

 4. Uleganje v gibanju in odpoklic (10 točk)

Povelja: "poleg", "prostor", "sem", "poleg"

Iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom v prosti vodljivosti naravnost. Po 10 do 15 korakih se mora pes na povelje "prostor" uleči v smeri gibanja, ne da bi se vodnik zato ustavil, spremenil hitrost ali se ozrl. Vodnik gre še približno 30 korakov naravnost, se ustavi in se takoj obrne proti psu, ki mirno leži. Na znak sodnika pokliče psa s poveljem "sem" ali z imenom psa. Pes mora priti veselo, hitro, v ravni liniji in se usesti tesno, naravnost pred vodnika. Na povelje "poleg" se mora pes hitro in poravnano usesti levo zraven vodnika s plečko v nivoju kolena.

Ocenjevanje: **napaka v razvoju vaje, počasno uleganje, nemirno ležanje, počasen prihod oz. sprememba hitrosti pri odpoklicu, razkoračena stoja vodnika, napaka pri usedanju pred vodnika in pri zaključku - se ustrezno odštejejo. Če pes stoji ali sedi po povelju "prostor", se odšteje 5 točk.

5. Odlaganje z motenjem (10 točk)

Povelji: "prostor", "sedi"

Po prijavi sodniku le ta pošlje enega od vodnikov na prej določeno mesto, kjer bo odložil psa. Ko pes in vodnik prideta do določenega mesta, se postavita v osnovni položaj. Iz osnovnega položaja poveljuje vodnik psu prostor.Vodnik odpne psu povodec in psa pripne na že v naprej pripravljen in pritrjen varovalni povodec, ki je dolg 2 metra. Varovalni povodec mora biti trdno pritrjen na nepremično zadevo. Pri psu se ne sme puščati nobenih predmetov. Po odložitvi gre vodnik na znak sodnika v določeni smeri. Po najmanj 30 korakih se ustavi obrnjen stran od psa. Tako obrnjen (s hrbtom proti psu) ostane ves čas izvajanja vaje odlaganja. Pes mora v času izvajanja vaj poslušnosti od 1-4 (drugega psa) mirno ležati na prostoru. Na znak sodnika gre vodnik k psu, se postavi na desno stran psa in na znak sodnika psu poveljuje "sedi" v osnovni položaj. Nato psu odpne varovalni povodec in ga pripne na svoj povodec. Na znak sodnika zapusti prostor za odlaganje. Nemirnost vodnika ali pomoč pri odlaganju ni dovoljena. Psice se odlagajo ločeno.

Ocenjevanje: **v kolikor pes nemirno leži, sedi ali vstane, se to primerno oceni. Če se pes med odlaganjem premakne za več kot dolžino telesa iz določenega mesta za odlaganje, je ocena vaje nezadovoljiva.

Drugi del izpita - PREIZKUS OBNAŠANJA V URBANEM OKOLJU

Splošno

Preizkus obnašanja v urbanem okolju sestavljajo vaje, s katerimi se ugotavlja vedenje v odnosu do ljudi, živali in okolja. Preizkus mora zajemati vsakdanje situacije in se ne sme izvajati v neposredni okolici matičnega društva. Preizkus se mora izvajati v strnjenem naselju v času, ko se odvija največji promet. Sodnik se dogovori z vodjo prireditve kje bo preizkus v posameznih vajah potekal (ulica, pot, prostor). Izpitnikov s psi se ne sme izpostavljati nevarnostim v prometu. Pri izvajanju izpita je potrebno upoštevati vse veljavne predpise (občinske, prometne).

Za izvedbo izpita je potrebno precej časa, zato mora organizator paziti, da ni prijavljenih preveč psov. Če se to zgodi, mora zagotoviti več sodnikov. Psi, ki opravljajo izpit, vsak preizkus opravljajo individualno in so tako tudi ocenjeni.

Posamezni preizkusi se ne ocenjujejo s točkami. Za oceno je pomembno, kako se pes obnaša skozi celotno vajo - pomanjkljivo opravljene vaje se ne kompenzirajo z drugimi dobro opravljenimi vajami.

Vaje, ki so v nadaljevanju opisane, lahko sodnik prilagodi glede na situacijo v prometu oz. naselju. V primeru nejasnosti ima sodnik pravico vajo ponoviti. Sodniku je prepuščeno, da opredeli način izvajanja izpitov, možnosti so naslednje: **vsi izpitniki s svojimi psi najprej opravijo vajo številka 1, nato vsi preidejo na vajo številka 2 ter tako do vaje številka 6; **vse vaje (od 1 do 6) najprej opravi prvi kandidat s psom in nato vse vaje opravi naslednji kandidat, itd.

Potek preizkusa

Srečanje s skupino ljudi

Vodnik se z navezanim psom sprehaja po prometni ulici. Na znak sodnika morata pes in vodnik (ob upoštevanju prometnih predpisov) prečkati prehod za pešce (semafor, zebra), pri čemer ju ves čas izvajanja vaje spremlja sodnik. Pes mora ves čas preizkusa prostovoljno, s plečko ob vodnikovi levi nogi, spremljati svojega vodnika. Pri srečanju s pešci in v prometu, se mora pes obnašati neprizadeto. Vodnik se bo pri izvajanju vaje srečal s pešci, ki bodo v naprej izbrani, pri srečanju z njimi ne sme biti obremenjen oz. se mora obnašati ravnodušno. Skupina šteje 6 pešcev, oseba iz skupine pri srečanju z vodnikom le tega pozdravi, pes pa mora pri srečanju s to osebo mirno sedeti ali ležati ob vodniku.

Srečanje s kolesarjem

Na znak sodnika gre vodnik s privezanim psom po ulici mimo kolesarja. Po srečanju s kolesarjem, ko je pes že za kolesarjem, le ta pozvoni. Na določeni razdalji se vodnik s psom obrne in nadaljuje s hojo proti kolesarju, pri srečanju pa kolesar znova pozvoni. Srečanji potekata vedno na način, da se pes nahaja med vodnikom in kolesarjem. Pes mora biti ob srečanju s kolesarjem sproščen.

Srečanje z avtomobili

Vodnik mora z navezanim psom mimo večih avtomobilov. Pri mimohodu vodnika s psom, voznik v enem izmed avtomobilov le tega vžge. Pri drugem avtomobilu voznik naglo zaloputne vrata. Ko vodnik in pes nadaljujeta s hojo, se ob njiju ustavi avto in voznik vodnika povpraša o poti. Pes mora ta čas mirno sedeti ali ležati ob vodniku. Pes se mora do avtomobilov in ostalega prometa obnašati nevtralno in ne sme kazati strahu.

Srečanje s tekači in skejterji (rolerji)

Vodnik se z navezanim psom sprehaja po v naprej določeni trasi. Med hojo ju, ne da bi pri tem spreminjala tempo, prehitita najmanj dva tekača. Ko se oddaljita, se obrneta in tečeta ponovno mimo vodnika s psom. Psu ni treba hoditi ob nogi, ne sme pa obremenjevati mimoidočih oseb. Pri srečanju z osebami ima vodnik pravico psu poveljevati, da se usede ali uleže. Namesto tekačev se vaja lahko izvede s skejterji ali rolerji.

Srečanje z drugimi psi

Pri srečanju z drugimi psi se mora pes obnašati nevtralno. Vodnik ob srečanju s psi lahko da dodatno povelje "poleg" ali pa psu poveljuje, da se usede ali uleže.

Obnašanje privezanega psa in obnašanje do živali

Na znak sodnika gre vodnik z navezanim psom po pešpoti v naselju. Po kratko prehojeni poti se vodnik na znak sodnika ustavi in priveže psa na drog, drevo ali drug trden predmet v naselju. Vodnik s umakne iz vidnega polja psa tako, da vstopi npr. v trgovino. Pes lahko leži, sedi ali stoji. V nadaljevanju gre mimo navezanega psa kakšnih pet korakov vstran drugi vodnik z navezanim psom. Med preizkusom samostojnosti se mora pes obnašati mirno in mora mimoidočega psa (ki ne sme biti pretepač) mirno (brez napadalnega vedenja - zaganjanje, napenjanje vrvice) spustiti mimo. Na znak sodnika gre vodnik do psa in ga odveže.

Tretji del izpita - STROKOVNI IZPIT ZA VODNIKA PSA SPREMLJEVALCA

Strokovni izpit za vodnika psa spremljevalca je sestavni del "izpita za psa spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanem okolju".

Strokovni izpit za vodnika psa je pogoj, ki ga mora vodnik kandidat izpolniti za pridobitev naziva vodnik psa spremljevalca in za priznanje izpita za psa spremljevalca s preizkusom v urbanem okolju.

Način izvajanja

Strokovni izpit se izvaja v pisni obliki in sicer v obliki testa s 30 vprašanji iz različnih področij kinologije (izbor izmed približno 140 vprašanj).

Test je pozitiven v primeru, da je kandidat dosegel najmanj 70% možnih točk. V primeru, da je kandidat dosegel 50% ali več odstotni rezultat (vendar manj kot 70%), lahko ponavlja izpit še istega dne. V primeru nižjega rezultata je možna ponovitev po poteku treh tednov, če je pes pozitivno opravil praktični del izpita. Za izvedbo tovrstne ponovitve je potrebno podati pisno prošnjo KzŠ/KZS, ki takšne ponovitve odobri, ko preveri izpolnjevanje pogojev.

 

 

IZPIT "C"

- Izpit za psa spremljevalca s preizkusom naravnih zasnov, poslušnosti in s preizkusom obnašanja v urbanem okolju

Sestava izpita

- disciplina A, preizkus naravnih zasnov sledenja;

- disciplina B, ki zajema vaje poslušnosti s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in izpitom za vodnika***;

- disciplina C, preizkus naravnih obrambnih zasnov psa.

V vsaki disciplini je možno doseči 100 točk. Za pozitivno oceno je potrebno v vsaki disciplini doseči najmanj 70%. Starost psov za pristop k izpitu je dopolnjenih 16 mesecev. Pes lahko pristopi k preizkusu vaj obrambe šele po pozitivno opravljeni disciplini "B". V kolikor je pes že opravil izpit B-BH, na izpitu "C" lahko opravlja v disciplini "B" samo vaje poslušnosti na poligonu.

***Če pes in vodnik opravljata kompleten izpit "C" / preskočita izpit B-BH / in ga tudi pozitivno opravita, se v delovno knjižico vpiše tudi opravljen izpit B-BH, ker je disciplina "B" na izpitu C popolnoma enaka preizkusu, ki ga zahteva izpit B-BH. Če ima pes že opravljen izpit B-BH, mu NI potrebno opravljati drugega dela - preizkus obnašanaj v urbanem okolju.

1.         Disciplina A - preizkus naravnih zasnov sledenja

Povelje "išči"

delo na sledi

80 točk

predmet

Skupaj

20 točk

100 točk

Pes išče predmet na 200 korakov dolgi, najmanj 20 minut stari vodnikovi sledi. Na sled je položen vodnikov predmet maksimalne velikosti 10x10 cm in debeline 1 do 2 cm. Vodnikova sled ima eno pravokotno kljuko - spremembo smeri. Sodnik določi potek sledi glede na obstoječi teren. Začetek mora biti označen s tablico, ki mora biti zapičena v tla na levi strani začetka sledi. Vodnik (polagalec) se kratko pomudi na izhodišču in gre potem z normalnimi koraki v pokazano smer in po 100 korakih zavije v levo ali desno stran. Nato naredi še 100 korakov in odloži predmet med gibanjem na samo sled. Nakar se oddalji še najmanj 10 korakov v ravni liniji in se vrne nazaj na izhodišče. Tudi sprememba smeri mora biti položena z normalnimi koraki. Polagalec sledi se na sami sledi ne sme ustavljati ali kako drugače označevati sled. V času polaganja sledi je potrebno psa umakniti iz vidnega polja sledi. Sodnik in spremljevalci se v času, ko pes dela, ne smejo nahajati na območju, ki ga imata vodnik in pes pravico preiskati.

Pred sledenjem, ob nastavitvi na sled in med samim sledenjem se ne sme uporabiti prisile. Čas za izdelavo sledi je 10 minut po začetku sledenja.

Delo psa

eno povelje za "išči": povelje za iskanje je dovoljeno na začetku sledi

Izdelava: **vodnik pripravi psa za sledenje; **pes lahko išče prosto ali pa na 10 metrov dolgi vrvici; **vrvica je lahko nameščena čez hrbet, stransko ali med prvimi ali zadnjimi nogami; **pripeta je lahko na kovinsko ovratnico, ki ni nastavljena na zateg ali pa na obroček oprsnice za sledenje (dovoljena je klasična oprsnica ali opasnica (bočer) brez dodatnih pasov); **dovoljeno je nošenje oprsnice ALI ovratnice (oboje ni dovoljeno in pomeni diskvalifikacijo psa); **na poziv se javi vodnik s psom, ki je že opremljen za delo in zavzame osnovni položaj pri sodniku. Najavi, ali pes predmete pobira ali nakazuje; **na poziv sodnika vodnik psa počasi in mirno odpelje k izhodišču in ga nastavi na sled; **pes mora na izhodišču intenzivno, mirno in z nizkim nosom vzeti vonj; **nato mora pes z nizkim nosom, v enakomernem tempu intenzivno slediti; **vodnik sledi psu na oddaljenosti 10 m, na koncu vrvice. Tudi pri prostem sledenju mora držati razdaljo 10 metrov; **spremembo smeri sledi mora pes izdelati zanesljivo; **po kotu mora sledenje nadaljevati z isto hitrostjo; **ko najde predmet, ga mora brez vpliva vodnika takoj pobrati ali odločno nakazati; **nakazovanje IN pobiranje predmeta je napaka; **nakazovanje je dovoljeno, sede, leže ali stoje. Ko je pes predmet nakazal ali pobral, vodnik odloži vrvico in se premakne k psu; **z dvigom predmeta pokaže, da je pes predmet našel; **po končanem sledenju mora vodnik pri odjavi pokazati najdeni predmet sodniku.

Ocenjevanje:

Hitrost sledenja ni odločujoča, dokler je izdelava sledi intenzivna, enakomerna in natančna, pes pa pri tem kaže pozitiven odnos do sledenja. Preverjanje, ne da bi pes pri tem zapustil sled, NI napaka. Sprememba hitrosti na sledi, visok nos, iztrebljanje, kroženje na kotih, vzpodbujanje, pomoč z vrvico ali glasom med sledenjem ali pri predmetu, napačno nakazovanje ali pobiranje predmeta, lažno nakazovanje - se ustrezno ocenijo. Če se vodnik oddalji iz sledi za več kot je dolžina ene vrvice, se sledenje prekine. Če pes zapusti sled in ga vodnik pokliče ali zadržuje, sledi opozorilo sodnika, da mora slediti psu. V kolikor vodnik opozorila ne upošteva, sodnik delo prekine. Če sled ni izdelana v 10 minutah, sodnik delo prekine. Delo do prekinitve se oceni - **oceni se le predmet, ki je bil nakazan, kakor je bilo napovedano; **lažno nakazovanje vpliva na vrednotenje dela na posamezni stranici. V kolikor pes ne išče (se dalj časa zadržuje na istem mestu, ne da bi vohal ali iskal), lahko sodnik prekine delo, čeprav je pes na sledi.

2          Disciplina "B" - poslušnost

Vodljivost na povodcu (15 točk)

Povelje: "poleg"

Povelje se sme izreči le na začetku vaje in ob spremembi tempa. Ovratnica ne sme biti na zateg. Vodnik pride z navezanim psom v vaji "poleg" do sodnika in se s psom, ki je v sedečem položaju, predstavi sodniku. Iz poravnanega osnovnega položaja mora pes na povelje za spremljanje "poleg" pozorno, veselo in poravnano slediti vodniku, s plečko v nivoju kolena, na levi strani vodnika. Ob ustavljanju se mora takoj samostojno hitro in poravnano usesti. Na začetku vaje gre vodnik s psom 40-50 korakov, brez ustavljanja, naravnost. Po obratu sledi še 10 do 15 korakov, nato vodnik pokaže tek in počasno hojo (vsakič najmanj 10 korakov). Prehod iz teka v počasno hojo poteka brez vmesnih korakov. Posamezna sprememba tempa mora biti prikazana z razločno spremembo hitrosti. Potem mora prikazati najmanj en levi in en desni obrat. Ustaviti se mora najmanj enkrat v normalni hoji. Na koncu vaje gre vodnik s psom na znak sodnika skozi skupino najmanj štirih premikajočih se oseb.

Skupina

Hoja skozi skupino premikajočih oseb se izvaja v okviru vodenja na povodcu in v vaji proste vodljivosti. Vodnik s psom mora vsaj enkrat med izvajanjem vaje v skupini priti tesno ob osebo v skupini. Sodnik lahko zahteva ponovitev vaje. Pohvala psa je dovoljena po tem, ko vodnik in pes zapustita skupino in se ustavita na izhodiščni točki v osnovnem položaju.

Ocenjevanje: **prehitevanje, odmik vstran, zaostajanje, počasno ali zadržano usedanje, dodatna povelja, pomoč s položajem telesa, nepozornost v kateremkoli tempu, na obratih in potrtost psa - se ustrezno odštejejo.

2. Prosta vodljivost (15 točk)

Povelje: "poleg"

Na povelje sodnika vodnik odveže psa. Vodnik lahko nosi povodec obešen preko ramena ali pa v žepu, vendar vedno na drugi strani kot vodi psa. Potem nadaljuje z vodenjem v skupini, v kateri se mora najmanj enkrat ustaviti. Po zaključku dela v skupini zavzame vodnik s psom osnovni položaj na izhodiščni točki, iz katere nadaljuje z izvajanjem proste vodljivosti, ki je enaka kot je opisano pri vodenju na povodcu.

Preizkus reakcije na strel

Streljanje se izvaja pri prosti vodljivosti na prvi liniji in pri odlaganju z motenjem. Strelja se dvakrat s 6 mm pištolo z razdalje najmanj 15 korakov. Časovni razmak med prvim in drugim strelom je 5 sekund. Prvi strel se izvede po najmanj 15 korakih proste vodljivosti. V kolikor se pes ob strelu ne obnaša brezbrižno, vendar kljub temu ostane vodljiv, to ne štejemo za napako. V kolikor vodnik po streljanju ne more več nadaljevati z izvajanjem vaj, ali izgubi nadzor nad psom, ga izločimo iz nadaljnjega izvajanja vaj. Polno število točk dobi le pes, ki se na strel ne odziva in ostane brezbrižen. V primeru dvoma oz. nejasnosti je sodnik dolžan reakcijo na strel še enkrat preveriti. Preizkus se izvaja s privezanim psom. Pomočnik, na znak sodnika, ustreli dvakrat z razdalje najmanj 15 korakov. Pri preizkusu mora pes ostati na vrvici. Preizkus reakcije na strel je obvezen in se izvaja za tiste pse, ki imajo ta preizkus kot pogoj za vzrejo. Pri ostalih psih se ta del preizkusa NE izvaja.

Ocenjevanje: **prehitevanje, odmik vstran, zaostajanje, počasno ali zadržano usedanje, dodatna povelja, pomoč s položajem telesa, nepozornost v kateremkoli tempu, na obratih in potrtost psa - se ustrezno odštejejo.

3. Sedi v gibanju (10 točk)

Povelji: "poleg", "sedi"

Iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom v prosti vodljivosti naravnost. Po 10 do 15 korakih se mora pes na povelje "sedi" takoj usesti v smeri gibanja, ne da bi vodnik zato spremenil hitrost hoje, prekinil gibanje ali se ozrl. Po nadaljnjih 30 korakih se vodnik ustavi in se obrne k psu, ki mirno sedi. Na znak sodnika gre vodnik nazaj do psa in se postavi na njegovo desno stran.

Ocenjevanje: **napaka v razvoju vaje, počasno usedanje, nemirno, nepozorno in postrani sedenje - se ustrezno odštejejo. Če se pes namesto usedanja uleže ali obstane, se odbije 5 točk.

4. Uleganje v gibanju in odpoklic (10 točk)

Povelja: "poleg", "prostor", "sem", "poleg"

Iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom v prosti vodljivosti naravnost. Po 10 do 15 korakih se mora pes na povelje "prostor" uleči v smeri gibanja, ne da bi se vodnik zato ustavil, spremenil hitrost ali se ozrl. Vodnik gre še približno 30 korakov naravnost, se ustavi in se takoj obrne proti psu, ki mirno leži. Na znak sodnika pokliče psa s poveljem "sem" ali z imenom psa. Pes mora priti veselo, hitro, v ravni liniji in se usesti tesno, naravnost pred vodnika. Na povelje "poleg" se mora pes hitro in poravnano usesti levo zraven vodnika s plečko v nivoju kolena.

Ocenjevanje: **napaka v razvoju vaje, počasno uleganje, nemirno ležanje, počasen prihod oz. sprememba hitrosti pri odpoklicu, razkoračena stoja vodnika, napaka pri usedanju pred vodnika in pri zaključku - se ustrezno odštejejo. Če pes stoji ali sedi po povelju "prostor", se odšteje 5 točk.

5. Odlaganje z motenjem (10 točk)

Povelji: "prostor", "sedi"

Po prijavi sodniku le ta pošlje enega od vodnikov na prej določeno mesto, kjer bo odložil psa. Ko pes in vodnik prideta do določenega mesta, se postavita v osnovni položaj. Iz osnovnega položaja poveljuje vodnik psu prostor.Vodnik odpne psu povodec in psa pripne na že v naprej pripravljen in pritrjen varovalni povodec, ki je dolg 2 metra. Varovalni povodec mora biti trdno pritrjen na nepremično zadevo. Pri psu se ne sme puščati nobenih predmetov. Po odložitvi gre vodnik na znak sodnika v določeni smeri. Po najmanj 30 korakih se ustavi obrnjen stran od psa. Tako obrnjen (s hrbtom proti psu) ostane ves čas izvajanja vaje odlaganja. Pes mora v času izvajanja vaj poslušnosti od 1-4 (drugega psa) mirno ležati na prostoru. Na znak sodnika gre vodnik k psu, se postavi na desno stran psa in na znak sodnika psu poveljuje "sedi" v osnovni položaj. Nato psu odpne varovalni povodec in ga pripne na svoj povodec. Na znak sodnika zapusti prostor za odlaganje. Nemirnost vodnika ali pomoč pri odlaganju ni dovoljena. Psice se odlagajo ločeno.

Ocenjevanje: **v kolikor pes nemirno leži, sedi ali vstane, se to primerno oceni. Če se pes med odlaganjem premakne za več kot dolžino telesa iz določenega mesta za odlaganje, je ocena vaje nezadovoljiva.

Drugi del izpita - PREIZKUS OBNAŠANJA V URBANEM OKOLJU

Splošno

Preizkus obnašanja v urbanem okolju sestavljajo vaje, s katerimi se ugotavlja vedenje v odnosu do ljudi, živali in okolja. Preizkus mora zajemati vskdanje situacije in se ne sme izvajati v neposredni okolici matičnega društva. Preizkus se mora izvajati v strnjenem naselju v času, ko se odvija največji promet. Sodnik se dogovori z vodjo prireditve kje bo preizkus v posameznih vajah potekal (ulica, pot, prostor). Izpitnikov s psi se ne sme izpostavljati nevarnostim v prometu. Pri izvajanju izpita je potrebno upoštevati vse veljavne predpise (občinske, prometne).

Za izvedbo izpita je potrebno precej časa, zato mora organizator paziti, da ni prijavljenih preveč psov. Če se to zgodi, mora zagotoviti več sodnikov. Psi, ki opravljajo izpit, vsak preizkus opravljajo individualno in so tako tudi ocenjeni.

Posamezni preizkusi se ne ocenjujejo s točkami. Za oceno je pomembno, kako se pes obnaša skozi celotno vajo - pomanjkljivo opravljene vaje se ne kompenzirajo z drugimi dobro opravljenimi vajami.

Vaje, ki so v nadaljevanju opisane, lahko sodnik prilagodi glede na situacijo v prometu oz. naselju. V primeru nejasnosti ima sodnik pravico vajo ponoviti. Sodniku je prepuščeno, da opredeli način izvajanja izpitov, možnosti so naslednje: **vsi izpitniki s svojimi psi najprej opravijo vajo številka 1, nato vsi preidejo na vajo številka 2 ter tako do vaje številka 6; **vse vaje (od 1 do 6) najprej opravi prvi kandidat s psom in nato vse vaje opravi naslednji kandidat, itd.

Potek preizkusa

Srečanje s skupino ljudi

Vodnik se z navezanim psom sprehaja po prometni ulici. Na znak sodnika morata pes in vodnik (ob upoštevanju prometnih predpisov) prečkati prehod za pešce (semafor, zebra), pri čemer ju ves čas izvajanja vaje spremlja sodnik. Pes mora ves čas preizkusa prostovoljno, s plečko ob vodnikovi levi nogi, spremljati svojega vodnika. Pri srečanju s pešci in v prometu, se mora pes obnašati neprizadeto. Vodnik se bo pri izvajanju vaje srečal s pešci, ki bodo v naprej izbrani, pri srečanju z njimi ne sme biti obremenjen oz. se mora obnašati ravnodušno. Skupina šteje 6 pešcev, oseba iz skupine pri srečanju z vodnikom le tega pozdravi, pes pa mora pri srečanju s to osebo mirno sedeti ali ležati ob vodniku.

Srečanje s kolesarjem

Na znak sodnika gre vodnik s privezanim psom po ulici mimo kolesarja. Po srečanju s kolesarjem, ko je pes že za kolesarjem, le ta pozvoni. Na določeni razdalji se vodnik s psom obrne in nadaljuje s hojo proti kolesarju, pri srečanju pa kolesar znova pozvoni. Srečanji potekata vedno na način, da se pes nahaja med vodnikom in kolesarjem. Pes mora biti ob srečanju s kolesarjem sproščen.

Srečanje z avtomobili

Vodnik mora z navezanim psom mimo večih avtomobilov. Pri mimohodu vodnika s psom, voznik v enem izmed avtomobilov le tega vžge. Pri drugem avtomobilu voznik naglo zaloputne vrata. Ko vodnik in pes nadaljujeta s hojo, se ob njiju ustavi avto in voznik vodnika povpraša o poti. Pes mora ta čas mirno sedeti ali ležati ob vodniku. Pes se mora do avtomobilov in ostalega prometa obnašati nevtralno in ne sme kazati strahu.

Srečanje s tekači in skejterji (rolerji)

Vodnik se z navezanim psom sprehaja po v naprej določeni trasi. Med hojo ju, ne da bi pri tem spreminjala tempo, prehitita najmanj dva tekača. Ko se oddaljita, se obrneta in tečeta ponovno mimo vodnika s psom. Psu ni treba hoditi ob nogi, ne sme pa obremenjevati mimoidočih oseb. Pri srečanju z osebami ima vodnik pravico psu poveljevati, da se usede ali uleže. Namesto tekačev se vaja lahko izvede s skejterji ali rolerji.

Srečanje z drugimi psi

Pri srečanju z drugimi psi se mora pes obnašati nevtralno. Vodnik ob srečanju s psi lahko da dodatno povelje "poleg" ali pa psu poveljuje, da se usede ali uleže.

Obnašanje privezanega psa in obnašanje do živali

Na znak sodnika gre vodnik z navezanim psom po pešpoti v naselju. Po kratko prehojeni poti se vodnik na znak sodnika ustavi in priveže psa na drog, drevo ali drug trden predmet v naselju. Vodnik se umakne iz vidnega polja psa tako, da vstopi npr. v trgovino. Pes lahko leži, sedi ali stoji. V nadaljevanju gre mimo navezanega psa kakšnih pet korakov vstran drugi vodnik z navezanim psom. Med preizkusom samostojnosti se mora pes obnašati mirno in mora mimoidočega psa (ki ne sme biti pretepač) mirno (brez napadalnega vedenja - zaganjanje, napenjanje vrvice) spustiti mimo. Na znak sodnika gre vodnik do psa in ga odveže.

Tretji del izpita - STROKOVNI IZPIT ZA VODNIKA PSA SPREMLJEVALCA

Strokovni izpit za vodnika psa spremljevalca je sestavni del "izpita za psa spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanem okolju".

Strokovni izpit za vodnika psa je pogoj, ki ga mora vodnik kandidat izpolniti za pridobitev naziva vodnik psa spremljevalca in za priznanje izpita za psa spremljevalca s preizkusom v urbanem okolju.

Način izvajanja

Strokovni izpit se izvaja v pisni obliki in sicer v obliki testa s 30 vprašanji iz različnih področij kinologije (izbor izmed približno 140 vprašanj).

Test je pozitiven v primeru, da je kandidat dosegel najmanj 70% možnih točk. V primeru, da je kandidat dosegel 50% ali več odstotni rezultat (vendar manj kot 70%), lahko ponavlja izpit še istega dne. V primeru nižjega rezultata je možna ponovitev po poteku treh tednov, če je pes pozitivno opravil praktični del izpita. Za izvedbo tovrstne ponovitve je potrebno podati pisno prošnjo KzŠ/KZS, ki takšne ponovitve odobri, ko preveri izpolnjevanje pogojev.

 

3.         Disciplina "C" - preizkus naravnih obrambnih zasnov

 

Sestava tega dela izpita in točke:

vodenje do zaklona

.10 točk

napad na vodnika iz zaklona

.30 točk

delo pod obremenitvijo

.40 točk

pomiritev

Skupaj

.20 točk

100 točk

 

Sodnik se mora z markerjem, ki ima ustrezno licenco, dogovoriti o poteku dela. Sodnik mora pregledati opremo markerja in teren, kjer se bodo izvajale vaje obrambe.

 

1. Vodenje do zaklona (10 zočk)

Marker je skrit v 40 korakov oddaljenem zaklonu - revirju. Vodnik se s psom postavi na označeno mesto. Na sodnikov znak gre vodnik z navezanim psom približno 20 korakov proti revirju, se ustavi na označenem mestu in psa odveže. Nato nadaljujeta hojo proti revirju (dovoljeno je voditi psa s podvezanim povodcem).

 

2. Napad na vodnika iz zaklona (30 točk)

Ko se približata revirju, marker na sodnikov znak napade vodnika. Pes mora napad preprečiti in markerja takoj zgrabiti v zaščitni rokav.

 

3. Delo pod obremenitvijo (40 točk)

Po napadu psa se marker giblje v bočnem koraku in nakaže dva udarca (ki pa ju ne izvede). Vodnik lahko ves čas bodri svojega psa. Na sodnikov znak marker neha napadati psa in se umiri.

4. Pomiritev (20 točk)

Vodnik da svojemu psu povelje za spuščanje. Lahko se mu približa do 3 m oddaljenosti. Ko pes spusti, gre vodnik do psa in ga pripne na povodec. Sledi odjava pri sodniku, marker se umakne v revir.

Ko vodnik psa spusti in pes zgrabi markerja, ni večja napaka, če pes markerja ne izpusti. Polno število točk dobi pes, ki je markerja energično zgrabil in ga ves čas močno držal in na povelje "spusti" markerja tudi odločno spustil. Pes, ki rokava ne zgrabi, ne more dobiti pozitivne ocene.

 

Ocenjevanje:

 

**Nediscipliniran pes pri hoji proti revirju = ena ocena nižje. **Počasno reagiranje na markerja = ena ocena nižje. **Ugriz ni miren in poln = ena ocena nižje. ** Dodatni ugriz = do dve oceni nižje. **Ne spusti = ena ocena nižje. **Pes ne zgrabi ali zapusti markerja - prekine se nadaljnje delo in vaje se ocenijo z 0 točkami. **Pes lahko ugrizne samo v zaščitni rokav. Če pes ugrizne izven te površine ali ogroža sodnika ali vodnika - je diskvalificiran.

 

 

 

VIŠJA STOPNJA ŠOLANJA

 

IPO 1

Razčleni se na:

disciplina A 100 točk

disciplina B 100 točk

disciplina C 100 točk

skupaj 300 točk

 

IPO 1 disciplina "A" (sled)

Vodnikova sled, najmanj 300 korakov, tri stranice, dva kota (cca 90 stopinj), dva vodnikova predmeta, starost najmanj 20 minut, čas izvedbe 15 minut.

Natančnost sledenja 80 točk

Predmeta (10 in 10) 20 točk

Skupaj 100 točk

Splošne določbe

Sodnik oz. odgovorni za sledenje, določi glede na teren potek sledi. Sledi se mora postavljati različno. Ne sme se zgoditi, da bi bili npr. pri vsaki sledi posamezni koti in predmeti na enaki oddaljenosti. Začetek sledi mora biti dobro označen s tablico, katera mora biti zataknjena v tla tesno levo od začetne pozicije.

Vrstni red udeležencev izžreba sodnik.

Vodnik (ki je polagalec sledi) mora pred začetkom dela sodniku ali odgovornemu za sled pokazati predmeta. Uporablja se lahko le predmete z lastnim vonjem (najmanj 30 minut navzemanja vonja). Vodnik (polagalec) se kratko pomudi na izhodišču in gre potem z normalnimi koraki v pokazano smer. Tudi kot mora izdelati z normalnimi koraki. Prvi predmet položi po najmanj 100 korakih na prvi ali drugi stranici, drugi predmet pa na koncu sledi. Predmete je potrebno odložiti med gibanjem na samo sled. Ko odloži drugi predmet, mora polagalec napraviti še nekaj korakov v ravni liniji. Na eni sledi je potrebno uporabiti različna predmeta (materiali: usnje, tekstil, les). Predmeti naj bodo dolgi 10 cm, široki 2-3 cm in debeli 0,5 do 1 cm. Barvno ne smejo bistveno odstopati od podlage. V času polaganja sledi je potrebno psa umakniti iz vidnega polja sledi.

Sodnik in spremljevalci se v času, ko pes dela, ne smejo nahajati na območju, ki ga imata vodnik in pes pravico preiskati.

 

 1. eno povelje za "išči"

Povelje za iskanje je dovoljeno na začetku in po prvem predmetu.

 1. izdelava:

Vodnik pripravi psa za sledenje. Pes lahko išče prosto ali pa na 10 m dolgi vrvici. Vrvica je lahko nameščena čez hrbet, stransko ali med prvimi in/ali zadnjimi nogami. Pripeta je lahko na ovratnico, ki ni nastavljena na zateg ali pa na obroček oprsnice za sledenje (dovoljena je klasična oprsnica ali opasnica (bočer), brez dodatnih pasov). Na poziv se javi vodnik s psom in zavzame osnovni položaj pri sodniku. Najavi ali pes predmete pobira ali nakazuje. Pred sledenjem, ob nastavitvi na sled in med samim sledenjem se ne sme uporabljati prisile. Na poziv sodnika vodnik psa počasi in mirno odpelje k izhodišču in ga nastavi na sled. Pes mora na izhodišču intenzivno, mirno in z nizkim nosom vzeti vonj. Nato mora pes z nizkim nosom, v enakomernem tempu, intenzivno slediti poteku sledi. Vodnik sledi psu na oddaljenosti 10 m, na koncu vrvice. Tudi na prostem sledenju mora držati razdaljo 10 m. Vrvica za sledenje lahko steče vodniku skozi roko, v kolikor je ta ne spusti. Kot mora pes izdelati zanesljivo. Po kotu mora sledenje nadaljevati z isto hitrostjo. Takoj, ko najde predmet, ga mora brez vpliva vodnika takoj pobrati ali odločno nakazati. Pri pobiranju predmeta lahko obstane, se usede ali pa ga prinese vodniku. Nadaljevanje poti s predmetom ali pobiranje leže JE napaka. Nakazovanje je dovoljeno leže, sede ali stoje (tudi izmenično). Ko je pes predmet nakazal ali pobral, vodnik odloži vrvico in se premakne k psu. Z dvigom predmeta pokaže, da je pes našel predmet. Potem spet pobere vrvico in nadaljuje s sledenjem. Po končanem sledenju mora vodnik pokazati najdene predmete sodniku.

 1. ocenjevanje:

Hitrost sledenja ni odločujoča, dokler je izdelava sledi intenzivna, enakomerna in natančna, pes pa pri tem kaže pozitiven odnos do sledenja. Preverjanje, ne da bi pes pri tem zapustil sled, ni napaka. Sprememba hitrosti na sledi, visok nos, iztrebljanje, kroženje na kotih, vzpodbujanje, pomoč z vrvico ali glasom med sledenjem ali pri predmetih, napačno nakazovanje ali pobiranje predmetov, lažno nakazovanje - se odštevajo. Če vodnik zapusti sled za več kot je dolžina ene vrvice, se sledenje prekine. Če pes zapusti sled in ga vodnik pokliče ali zadržuje, sledi opozorilo sodnika, da mora slediti psu. V kolikor vodnik opozorila ne upošteva, sodnik delo prekine. Če sled ni izdelana v 15 minutah po začetku sledenja, sodnik delo prekine. Delo do prekinitve se oceni.

Če pes na isti sledi prinaša in nakazuje predmete, je to napaka. Oceni se le predmete, ki so bili nakazani, kakor je bilo napovedano. Lažno nakazovanje vpliva na vrednotenje dela na posamezni stranici. Za predmete, ki niso bili nakazani oz. pobrani, se ne podeli točk. Razdelitev točk za natančnost sledenja na stranicah mora ustrezati dolžini in težavnosti. Ocena posameznih stranic sledi zapiskom in točkam. V kolikor pes ne išče (se dalj časa zadržuje na istem mestu, ne da bi vohal), lahko sodnik prekine delo, čeprav je pes na sledi.

 

IPO 1 disciplina "B" (poslušnost)

Vaja 1: prosta vodljivost

20 t

Vaja 2: sedi med hojo

10 t

Vaja 3: uleganje med hojo in odpoklic

10 t

Vaja 4: prosto prinašanje

10 t

Vaja 5: prinašanje čez skakalnico

15 t

Vaja 6: prinašanje čez plezalno steno

15 t

Vaja 7: naprej z uleganjem

10 t

Vaja 8: odlaganje z motenjem

10 t

 

 

Skupaj:

100 t

 

Splošne določbe:

Sodnik da znak za začetek posamezne vaje. Vse drugo, kot npr. obrate, ustavljanje, spremembe tempa, izvaja vodnik samostojno.

Glasovna povelja so normalno izrečena, kratka, sestavljena iz posamezne besede. Uporablja se lahko katerikoli jezik, vendar mora biti za isto dejanje vedno uporabljena ista beseda. V kolikor pes še po tretji ponovitvi povelja vaje ne izvede, se to vajo prekine brez ocene. Pri odpoklicu se lahko namesto "sem" uporabi ime psa. Uporaba imena sočasno s poveljem pa velja kot dvojno povelje.

Pes sedi v osnovnem položaju, tesno in poravnano na levi strani vodnika, tako da je plečka psa poravnana z vodnikovim kolenom. Vsaka vaja se prične in konča v osnovnem položaju. Pes sme na začetku vsake vaje le enkrat zavzeti osnovni položaj. Kratka pohvala je dovoljena le po zaključku vsake vaje, ko je pes že v osnovnem položaju. Po tem lahko vodnik ponovno vzpostavi osnovni položaj. V vsakem primeru mora med pohvalo in nadaljevanjem dela preteči očiten časovni zamik (cca 30 sek).

Iz osnovnega položaja sledi tako imenovani razvoj vaje. Vodnik mora pokazati najmanj 10 in največ 15 korakov, preden da povelje za izvedbo vaje. Med deli vaje - usedanje spredaj in zaključkom, kakor tudi pri pristopu k sedečemu, stoječemu ali ležečemu psu, je potrebno, da pred poveljem sledi razločen premor (cca 3 sek). Pri pobiranju psa lahko vodnik pristopi od zadaj ali od spredaj.

Prosto vodljivost je potrebno prikazati tudi pri morebitnih potrebnih poteh med vajami. Tudi, ko gre vodnik po predmet, mora biti pes v vaji "poleg". Sproščanje in igranje ni dovoljeno.

Obračanje vodnika mora biti v levo-okrog. Pes lahko gre pri tem za vodnikom ali pred njim, vendar pa mora biti način prikaza enoten v celotnem nastopu. Po sedenju pred vodnikom lahko pes pride v osnovni položaj okrog vodnika ali pa od spredaj.

Druga in tretja vaja se lahko izvajata ena za drugo (ni potrebno vračanje na začetek).

Skakalnica je statična ter na vrhu zapolnjena z grmičevjem (sirkom), visoka 100 cm in široka 150 cm. Plezalka je sestavljena iz dveh zgoraj povezanih plezalnih plošč, širokih 150 cm in dolgih 191 cm. Na tleh je razmak med stranicama tolikšen, da tvori plezalka višino 180 cm. Celotna površina plezalke mora biti prekrita z ne drsečim materialom. Na stranicah so zgoraj pritrjene tri letve prereza 24/48 mm. Na tekmovanju je potrebno za vse pse uporabiti iste ovire.

Pri prinašanju so dovoljena lesena prinosila (teža 650 g). Prinosila, ki jih pripravi organizator, morajo uporabljati vsi udeleženci.

Pri vseh vajah prinašanja velja, da psu ne smemo predhodno dati predmeta v gobec. V kolikor vodnik pozabi posamezno vajo, ga sodnik opomni, ne da bi mu zato odbil točke.

 

1. Prosta vodljivost 20 točk

 1. eno povelje za "poleg"

Povelje se sme izreči le na začetku vaje in ob spremembi tempa.

 1. izvedba:

vodnik pride z nenavezanim psom v vaji "poleg" do sodnika in se s psom, ki je v sedečem položaju, predstavi sodniku. Iz poravnanega osnovnega položaja mora pes na povelje za spremljanje "poleg" pozorno, veselo in poravnano slediti vodniku, s plečko v nivoju kolena, na levi strani vodnika. Ob ustavljanju se mora takoj samostojno hitro in poravnano usesti. Na začetku vaje gre vodnik s psom 50 korakov, brez ustavljanja, naravnost. Po obratu sledi še 10 do 15 korakov, nato vodnik pokaže tek in počasno hojo (vsakič najmanj 10 korakov). Prehod iz teka v počasno hojo poteka brez vmesnih korakov. Posamezna sprememba tempa mora biti prikazana z razločno spremembo hitrosti. Potem mora pokazati najmanj en levi in en desni obrat. Ustaviti se mora najmanj enkrat iz normalne hoje. Ko gre vodnik s psom po prvi ravni liniji, je potrebno na oddaljenosti najmanj 15 korakov, z vmesnim razmakom 5 sekund dvakrat ustreliti (kaliber 6 mm). Pes se mora vesti strelomirno. Na koncu vaje gre vodnik s psom na znak sodnika skozi skupino najmanj štirih premikajočih se oseb. Vodnik s psom mora pri tem obiti eno osebo z leve in eno z desne strani in se najmanj enkrat ustaviti v skupini. Sodnik lahko zahteva ponovitev te vaje. Vodnik potem zapusti skupino in zavzame osnovni položaj.

 1. Ocenjevanje:

prehitevanje, odmik vstran, zaostajanje, počasno ali zadržano usedanje, dodatna povelja, pomoč s položajem telesa, nepozornost v kateremkoli tempu, na obratih in potrtost psa - se ustrezno odštevajo.

2. Sedi med hojo 10 točk

 1. po eno povelje za "poleg", "sedi"
 2. izvedba:

iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom v prosti vodljivosti naravnost. Po 10 do 15 korakih se mora pes na povelje "sedi" takoj usesti v smeri gibanja, ne da bi vodnik zato spremenil hitrost hoje, prekinil gibanje ali se ozrl. Po nadaljnjih 30 korakih se vodnik ustavi in se obrne k psu, ki mirno sedi. Na znak sodnika gre vodnik nazaj do psa in se postavi na njegovo desno stran.

 1. ocenjevanje:

napaka v razvoju vaje, počasno usedanje, nemirno, nepozorno in postrani sedenje - se ustrezno odštevajo. Če se pes namesto usedanja uleže ali obstane, se odbije 5 točk.

 

3. Uleganje med hojo in odpoklic 10 točk

 1. po eno povelje za "poleg", "prostor", "sem", "poleg"
 2. izvedba:

iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom v prosti vodljivosti naravnost. Po 10 do 15 korakih se mora pes na povelje "prostor" uleči v smeri gibanja, ne da bi se vodnik zato ustavil, spremenil hitrost ali se ozrl. Vodnik gre še cca 30 korakov naravnost, se ustavi in se takoj obrne proti psu, ki mirno leži. Na znak sodnika pokliče psa s poveljem "sem" ali z imenom psa. Pes mora priti veselo, hitro, v ravni liniji in se usesti tesno, naravnost pred vodnika. Na povelje "poleg" se mora pes hitro in poravnano usesti levo zraven vodnika s plečko v nivoju kolena.

 1. ocenjevanje:

napaka v razvoju vaje, počasno uleganje, nemirno ležanje, počasen prihod oz. sprememba hitrosti pri odpoklicu, razkoračena stoja vodnika, napaka pri usedanju pred vodnika in pri zaključku - se ustrezno odštevajo. Če pes stoji ali sedi po povelju "prostor", se odšteje 5 točk.

 

4. Prosto prinašanje (650 g) 10 točk

 1. po eno povelje za "prinesi", "spusti", "poleg"
 2. izvedba:

iz poravnanega osnovnega položaja vrže vodnik leseno prinosilo (teže 650 g) cca 10 korakov stran. Povelje za prinašanje lahko izreče šele tedaj, ko se prinosilo umiri. Pes, ki mirno sedi ob nogi, mora na povelje "prinesi" hitro in direktno steči k prinosilu in ga hitro in naravnost prinesti. Pes se mora usesti tesno in ravno pred vodnika in prinosilo tako dolgo mirno držati, dokler mu ga vodnik po premoru cca 3 sek ne vzame s poveljem "spusti". Po oddaji mora vodnik prinosilo mirno držati na desni strani telesa, roka mora biti spuščena. Na povelje "poleg" se mora pes hitro in poravnano usesti na levo stran vodnika, s plečko v liniji kolena. Vodnik med celotno vajo ne sme zapustiti svojega mesta.

 1. ocenjevanje:

napaka v osnovnem položaju, počasen odhod po prinosilo, napaka pri pobiranju, počasno vračanje, izpuščanje prinosila, igranje ali žvečenje prinosila, razkoračena stoja vodnika, napaka pri usedanju pred vodnika in v zaključku vaje - se ustrezno odštejejo. Prav tako se odšteje, če vodnik psu pomaga, ne da bi se pri tem premaknil ali pa, če vrže predmet preblizu. Če se vodnik premakne z mesta, preden je vaja zaključena, se jo oceni kot pomanjkljivo. Če pes prinosila ne prinese, dobi "0" točk.

 

 

5. Prinašanje čez skakalnico (100 cm) 15 točk

 1. po eno povelje za "hop", "prinesi", "spusti", "poleg"
 2. izvedba:

vodnik se postavi s psom v osnovnem položaju najmanj 5 korakov pred skakalnico. Iz poravnanega osnovnega položaja vrže leseno prinosilo (650 g) čez 100 cm visoko skakalnico. Povelje za preskok lahko izreče šele potem, ko se prinosilo povsem umiri. Pes, ki mirno sedi v osnovnem položaju, mora na povelje "hop" in "prinesi" (povelje "prinesi" izreče vodnik, ko je pes v skoku), prosto skočiti čez skakalnico in prinosilo hitro in naravnost prinesti vodniku. Pes se mora tesno in naravnost usesti pred vodnika in prinosilo mirno držati, dokler mu ga vodnik po premoru cca 3 sek ne odvzame s poveljem "spusti". Po odvzemu mora vodnik prinosilo držati s spuščeno roko, mirno, na desni strani. Na povelje "poleg" se mora pes hitro in ravno usesti ob vodnikovo levo stran, s plečko v liniji kolena. Vodnik v času vaje ne sme zapustiti svojega mesta.

 1. ocenjevanje:

napaka v osnovnem položaju, počasen preskok in prihod k prinosilu, napaka pri pobiranju, počasen skok nazaj, izpuščanje prinosila, igra ali žvečenje prinosila, razkoračena stoja vodnika, napaka pri usedanju pred vodnika in v zaključku vaje - se ustrezno odštejejo. Za dotik skakalnice se pri vsakem preskoku odšteje do 1 točke, za odrivanje od skakalnice do 2 točki.

Pomoč vodnika, ne da bi se ta premaknil, se primerno odšteje. Kadar vodnik zapusti stojišče pred zaključkom vaje, se vajo oceni pot pomanjkljivo.

Razdelitev točk v vaji prinašanje preko skakalnice:

 

preskok prinašanje skok nazaj
5 točk 5 točk 5 točk

 

Delna ocena vaje je možna le, kadar sta od treh delov vaje izvedena vsaj dva.

Preskoka in prinašanje brez napake 15 točk

Preskok v eno smer ni bil izveden, prinašanje brez napake 10 točk

Preskoka v obe smeri brez napake, pes ni prinesel prinosila 10 točk

Kadar leži prinosilo izrazito stransko ali za psa slabo vidno, lahko vodnik na prošnjo ali po opozorilu sodnika, prinosilo ponovno vrže, ne da bi se odštele točke. Pes mora pri tem sedeti.

 

6. Prinašanje čez plezalno steno (180 cm) 15 točk

 1. po eno povelje za "hop", "prinesi", "spusti", "poleg"
 2. izdelava:

vodnik s psom zavzame osnovni položaj, najmanj 5 korakov pred plezalno steno. Iz poravnanega osnovnega položaja vrže leseno prinosilo (650 g) čez plezalko. Pes, ki mirno sedi v osnovnem položaju, mora na povelje "hop" in "prinesi" (povelje za prinašanje mora vodnik izreči preden pes doskoči na drugo stran), splezati čez plezalno steno, hitro, naravnost steči po prinosilo, ga takoj pobrati, splezati čez plezalno steno ter prinosilo hitro in naravnost prinesti vodniku. Pes se mora usesti tesno, naravnost pred vodnika in predmet mirno držati, dokler mu ga vodnik ne odvzame po premoru cca 3 sek s poveljem "spusti". Po odvzemu mora vodnik predmet mirno držati na desni strani telesa, roka mora biti spuščena. Na povelje "poleg" se mora pes hitro in poravnano usesti na levo stran vodnika, s plečko v liniji kolena. Vodnik se v času vaje ne sme premakniti s stojišča.

 

 

 1. ocenjevanje:

napaka v osnovnem položaju, počasno plezanje in počasni tek do predmeta, napake pri pobiranju, počasno plezanje nazaj, spuščanje predmeta, igranje in grizljanje prinosila, razkoračena stoja vodnika, napaka pri usedanju pred vodnikom in v zaključku vaje - se ustrezno odštejejo.

Pomoč vodnika, ne da bi se ta premaknil, se primerno odšteje. Kadar vodnik zapusti stojišče pred zaključkom vaje, se vajo oceni kot pomanjkljivo.

Razdelitev točk v vaji prinašanje čez plezalno steno:

 

preskok prinašanje skok nazaj
5 točk 5 točk 5 točk

 

Delno se lahko vajo oceni le, kadar sta od treh elementov vaje izdelana najmanj dva.

Preskoka in prinašanje brez napake 15 točk

Preskok v eno smer ni bil izveden, prinašanje brez napake 10 točk

Preskoka v obe smeri brez napake, pes ni prinesel prinosila 10 točk

Kadar leži prinosilo izrazito stransko ali za psa slabo vidno, lahko vodnik na prošnjo ali po opozorilu sodnika, prinosilo ponovno vrže, ne da bi se odštele točke. Pes mora pri tem sedeti.

 

7. Vaja naprej z uleganjem 10 točk

 1. po eno povelje za "naprej", "prostor", "sedi"
 2. izvedba:

iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom v prosti vodljivosti v določeni smeri naravnost. Po 10 do 15 korakih da psu sočasno z enkratnim gibom roke povelje za "naprej" in obstane. Od tu dalje se mora pes samostojno, v ravni liniji hitro oddaljiti najmanj 30 korakov v pokazani smeri. Na znak sodnika da vodnik povelje "prostor", na katero se mora pes takoj uleči. Vodnik ima lahko roko dvignjeno v smeri teka, dokler se pes ne uleže. Na znak sodnika gre vodnik do psa in se postavi na njegovo desno stran. Po cca 3 sek da sodnik vodniku znak. Na povelje vodnika "sedi" se mora pes hitro in poravnano usesti v osnovni položaj.

 1. ocenjevanje:

napaka v razvoju vaje, vzporedni tek vodnika, prepočasen tek psa naprej, močan odklon vstran, premajhna oddaljenost, počasno ali prezgodnje uleganje, nemirno ležanje, predčasno vstajanje in usedanje psa pred poveljem sedi - se ustrezno odštejejo.

 

8. Odlaganje z motenjem 10 točk

 1. po eno povelje za "prostor", "sedi"
 2. izvedba:

pred začetkom izvajanja vaj poslušnosti drugega psa, odloži vodnik svojega psa s poveljem "prostor" na mesto, ki ga je določil sodnik. Odloži ga iz osnovnega položaja in sicer brez vrvice ali kakršnegakoli predmeta ob njem. Nato gre vodnik, ne da bi se ozrl, na območju vadišča najmanj 30 korakov od psa in mirno obstoji v zornem kotu psa, vendar s hrbtom obrnjen proti psu. Pes mora brez vpliva vodnika mirno ležati, medtem ko drugi pes izvaja vaje od 1 do 6. Po končani 6. vaji gre vodnik na znak sodnika k psu in se postavi na njegovo desno stran. Po cca 3 sek da sodnik vodniku znak. Pes se na povelje "sedi" hitro in poravnano usede v osnovni položaj.

 1. ocenjevanje:

nemiren vodnik kakor tudi drugače skrita pomoč, nemirno ležanje psa ali prezgodnje vstajanje ter usedanje psa ob pobiranju - se ustrezno odštejejo. Če pes sedi ali stoji, pri tem pa ostane na mestu odlaganja, dobi delno oceno. Če se pes z mesta odlaganja oddalji več kot 3 metre, preden pes, ki dela v paru, zaključi 3. vajo, se ga "oceni" z 0 točkami. Če zapusti mesto odlaganja po 3. vaji, dobi delno oceno. V kolikor gre pes vodniku pred pobiranjem naproti, se mu odštejejo največ 3 točke.

 

 

IPO 1 disciplina "C" (obramba)

 

Vaja 1: iskanje markerja 5 točk
Vaja 2: pozornost in oblajanje 10 točk
Vaja 3: pobeg 20 točk
Vaja 4: napad na psa med čuvanjem 35 točk
Vaja 5: preizkušnja poguma 30 točk
. . .
Skupaj . 100 točk

 

Splošne določbe:

 

Na primernem mestu se postavi 6 zaklonov, tri na vsaki strani, izmenično. Potrebne oznake morajo biti vodniku, markerju in sodniku dobro vidne.

Marker mora biti opremljen z zaščitno obleko, rokavom in mehko palico. Rokav mora imeti ugrizno ploskev, prevleko iz jute v naravni barvi. Kadar je za markerja potrebno, da ima psa v zornem kotu, mu v fazah čuvanja ni nujno stati pri miru. Ne sme pa imeti grozeče poze ali giba kot pri napadu. Z rokavom mora ščititi svoje telo. Način, kako vodik vzame palico, je poljuben (glej splošni del določila za markerje).

Pri izpitih lahko na vseh stopnjah dela isti marker, ko pa število psov v posamezni stopnji preseže 6, je potrebno imeti dva markerja. V okviru ene stopnje mora/ta vsem psom markirati isti/a marker/ja.

Psi, ki niso pod nadzorom vodnika, ki pri vajah obrambe ne spustijo ali spustijo šele po močnem vplivu vodnika, ki ugriznejo v del telesa markerja in ne v za to predviden rokav, morajo biti diskvalificirani. Tem psom se tudi ne oceni naravnih zasnov.

Pri psih, ki odpovejo pri vajah obrambe ali se pustijo prepoditi, se disciplina C prekine. Psa se ne oceni, se pa poda oceno naravnih zasnov.

Povelje za "spusti" je pri vseh vajah obrambe dovoljeno enkrat. Če pes po prvem povelju ne spusti, dobi vodnik na sodnikov znak možnost še za največ dve povelji. V kolikor pes ne spusti po treh poveljih (eno dovoljeno in dve dodatni), sledi diskvalifikacija.

Ocenjevanje spuščanja je prikazano v tabeli.

 

zadržano dodatno povelje s takojšnjim spuščanjem dodatno povelje z zadržanim spuščanjem drugo dodatno p. s takojšnjim spuščanjem drugo dodatno p. z zadržanim spuščanjem ni spuščanja kljub drugemu p. ali dodatni vplivi
0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 diskvalifikacija

 

 

1.      Iskanje markerja 5 točk

 

a) po eno povelje za "revir", sem" (povelje "sem" ali ime psa)

b) izvedba:

marker stoji, za psa nevidno, v zadnjem zaklonu. Vodnik zavzame s psom, ki je nenavezan, pozicijo med četrtim in petim zaklonom tako, da pes lahko preišče dva zaklona. Na znak sodnika se prične delo v disciplini C. Vodnik da kratko povelje "revir" in vidni znak z levo ali desno roko, ki ga lahko ponovi. Na povelje se mora pes hitro oddaljiti od vodnika ter ciljno, tesno in pozorno obteči 5. zaklon. Ko pes obteče zaklon, ga vodnik z enkratnim poveljem "sem" pokliče k sebi in ga iz gibanja s ponovnim poveljem "revir" pošlje v zaklon, kjer je skrit marker. Vodnik se pomika v normalni hoji po ravni sredinski liniji, ki je med preiskovanjem psa ne sme zapustiti. Pes mora biti vedno pred vodnikom. Ko pes pride do markerja, se mora vodnik ustaviti, glasovna in vizualna povelja niso več dovoljena.

 1. ocenjevanje:

napake pri vodljivosti, v tekočem in ciljnem teku proti zaklonu, kakor tudi napake pri obkrožanju zaklona (ki mora biti tesno in pozorno) - se ustrezno odštejejo.

2. Pozornost in oblajanje 10 točk

 1. po eno povelje za "sem", "poleg"
 2. izvedba:

pes mora markerja aktivno, pozorno čuvati in vztrajno oblajati. Na markerja ne sme skočiti ali ga ugrizniti. Po oblajanju cca 20 sek gre vodnik na znak sodnika na oddaljenost do 5 korakov od zaklona. Na znak sodnika pokliče psa v osnovni položaj.

 1. ocenjevanje:

pomanjkljivosti pri vztrajnem, odločnem oblajanju in nagonu do povelja vodnika - se ustrezno odšteje. Za neprekinjeno oblajanje se podeli 5 točk. Če pes le slabo oblaja, se odbijeta 2 točki, če pes ostane in aktivno čuva markerja, vendar ne laja, se odšteje 5 točk. Za obremenjevanje markerja, npr. pikanje, skakanje, se odbije do 2 točki, pri močnem ugrizu do 9 točk. V kolikor pes zapusti markerja pred sodnikovim znakom za prihod vodnika s sredinske linije, lahko vodnik psa ponovno pošlje v oblajanje. Če ostane pri markerju, se disciplina C lahko nadaljuje, pozornost in oblajanje pa se ovrednotita kot pomanjkljivi. Če pes ne gre ponovno do markerja, ali pa ga spet zapusti, se vaje obrambe prekinejo. V kolikor pes pride k vodniku, ko gre ta proti zaklonu, ali preden je dano povelje za odpoklic, sledi delna ocena v oznaki pomanjkljivo.

 

3.         Pobeg 20 točk

 1. po eno povelje za "poleg", "prostor", "spusti"

 

 1. izvedba:

na znak sodnika pokliče vodnik markerja iz zaklona. Marker se premakne v normalni hoji na označeno mesto za poskus pobega. Na sodnikov znak stopi vodnik z nenavezanim psom iz zaklona na označeno mesto. Razdalja med markerjem in psom je 5 korakov. Vodnik pusti psa, da čuva v poziciji prostor in gre k zaklonu. Psa ohrani v zornem kotu, prav tako mora videti markerja in sodnika. Na znak sodnika poskuša marker pobegniti. Pes mora, ne da bi se obotavljal, samostojno, energično in močno z ugrizom preprečiti pobeg. Pri tem sme ugrizniti samo v rokav. Na znak sodnika se marker umiri. Ko se marker umiri, ga mora pes takoj spustiti. Vodnik lahko v primernem času samostojno uporabi eno povelje "spusti".

Če pes po prvem povelju ne spusti, dobi vodnik sodnikova navodila za največ še dve povelji. V kolikor še po treh poveljih (eno dovoljeno in dve dodatni) ne spusti, sledi diskvalifikacija.

Ko izreče povelje "spusti", mora vodnik stati mirno, ne da bi dodatno vplival na psa. Po spuščanju mora pes ostati tesno ob markerju in ga čuvati.

 1. pomanjkljivosti

pri pomembnih kriterijih se ustrezno odštejejo: hitro, energično reagiranje na pobeg. Z močnim ugrizom učinkovita preprečitev pobega, poln in močan ugriz do spuščanja ter pozorno čuvanje tesno ob markerju.

 1. ocenjevanje:

če pes ostane na prostoru ali ne prepreči pobega s krepkim ugrizom po cca 20 korakih, se disciplina C prekine. Če je pes v fazi čuvanja rahlo nepozoren ali nadležen, se odšteje vaji do 1 točke, če pa je zelo nepozoren ali zelo nadležen, se odšteje do 2 točki. Če markerja sploh ne čuva, ostane pa pri njem, se odšteje do 3 točke. Če markerja zapusti ali pa ostane pri njem na povelje vodnika, se disciplina C prekine.

 

4.         Napad na psa med čuvanjem 35 točk

 1. po eno povelje za "spusti", "poleg"
 2. izvedba:

po čuvanju, ki traja cca 5 sek, marker na znak sodnika napade psa. Brez vpliva vodnika se mora pes ubraniti z energičnim in močnim ugrizom. Ugrizniti sme le v rokav. Ko pes zagrize, dobi dva udarca. Dovoljeni so le udarci po plečih in vihru. Na znak sodnika se marker umiri. Ko se marker umiri, mora pes takoj spustiti. Vodnik lahko v primernem času samostojno uporabi eno povelje "spusti".

Če pes po prvem povelju ne spusti, dobi vodnik sodnikova navodila za največ še dve povelji. V kolikor pes po treh poveljih (eno dovoljeno in dve dodatni) ne spusti, sledi diskvalifikacija. Ko izreče povelje "spusti", mora vodnik stati mirno, ne da bi dodatno vplival na psa. Po spuščanju mora pes ostati tesno ob markerju in ga čuvati.

Na znak sodnika gre vodnik v normalni hoji naravnost do psa in ga s poveljem "poleg" pokliče v osnovni položaj. Palico pusti markerju.

 1. pomanjkljivosti

pri pomembnih kriterijih se ustrezno odštejejo: hitro, energično, reagiranje na napad, poln, miren in močan ugriz do spuščanja, po spuščanju pozorno čuvanje tesno ob markerju.

 1. ocenjevanje:

če je pes v fazi čuvanja rahlo nepozoren ali nadležen, se odšteje vaji do 1 točke, če pa je zelo nepozoren ali zelo nadležen, se odšteje do 2 točki. Če markerja sploh ne čuva, ostane pa pri njem, se odšteje do 3 točke. Če pride k vodniku, ko je ta na poti do psa, se vajo oceni kot pomanjkljivo. V kolikor pes zapusti markerja preden da sodnik znak vodniku naj pristopi k psu, ali pa da vodnik psu povelje za čuvanje, se disciplino C prekine.

 

5. Preizkušnja poguma 30 točk

 1. po eno povelje za "sedi", "zgrabi", "spusti", "poleg", "poleg"
 2. izvedba:

vodnik gre z nenavezanim psom na označeno mesto na sredinski liniji v višini prvega zaklona. Pes mora prosto sedeti ob vodniku. Psa sme držati za ovratnico, ne sme pa ga spodbujati. Na znak sodnika gre s palico oboroženi marker v normalni hoji iz 4. zaklona naravnost proti sredinski liniji. V nivoju sredinske linije se obrne proti vodniku ter steče proti vodniku in psu ter ga z grozečimi gibi glasno napade. Ko se približa vodniku in psu na razdaljo 30 do 40 korakov, da vodnik na sodnikov znak psu povelje za napad �zgrabi� in spusti psa. Pes mora napad ubraniti brez omahovanja, z energičnim in krepkim ugrizom. Ugrizniti sme le rokav. Vodnik ne sme zapustiti stojišča. Na znak sodnika se marker umiri. Takrat mora pes rokav takoj spustiti. Vodnik lahko v primernem času samostojno uporabi eno povelje "spusti". Če pes po prvem povelju ne spusti, dobi vodnik sodnikova navodila za največ še dve povelji. V kolikor pes po treh poveljih (eno dovoljeno in dve dodatni) ne spusti, sledi diskvalifikacija. Vodnik mora, ko da povelje "spusti", stati mirno in ne sme vplivati na psa. Po spuščanju mora pes ostati tesno ob markerju in ga pozorno čuvati. Na znak sodnika gre vodnik v normalni hoji naravnost do psa in ga s poveljem "poleg" pokliče v osnovni položaj. Potem markerja razoroži palice.

Sledi stransko spremstvo markerja do sodnika na razdalji cca 20 korakov. Dovoljeno je enkratno povelje "poleg". Pes mora hoditi ob desni strani markerja, tako da se nahaja med vodnikom in markerjem. V času transporta mora pes markerja pozorno opazovati. Ne sme pa se ga dotikati, skakati nanj ali gristi. Skupina se pred sodnikom ustavi, vodnik izroči sodnik palico in prijavi zaključek discipline C. Pred pričetkom razglasitve rezultata in na znak sodnika vodnik psa pripne.

 1. pomanjkljivosti

pri pomembnih kriterijih se ustrezno odštejejo: hitro, energično reagiranje na napad, poln, miren in močan ugriz do spuščanja, po spuščanju pozorno čuvanje tesno ob markerju.

 

 1. ocenjevanje:

če je pes v fazi čuvanja rahlo nepozoren ali nadležen, se odšteje vaji do 1 točke, če pa je zelo nepozoren ali zelo nadležen, se odšteje do 2 točki. Če markerja sploh ne čuva, ostane pa pri njem, se odšteje do 3 točke. Če pride k vodniku, ko je ta na poti do psa, se vajo oceni kot pomanjkljivo. V kolikor pes zapusti markerja preden da sodnik znak vodniku naj pristopi k psu, ali pa da vodnik psu povelje za čuvanje, se disciplino C prekine.

 

IPO 2

 Razčleni se na:

disciplina A 100 točk

disciplina B 100 točk

disciplina C 100 točk

skupaj 300 točk

IPO 2 disciplina "A" (sled)

Tuja sled, najmanj 400 korakov, tri stranice, dva kota (cca 90 stopinj), dva predmeta, starost najmanj 30 minut, čas izvedbe 15 minut.

Natančnost sledenja 80 točk

Predmeta (10 in 10) 20 točk

Skupaj 100 točk

Splošne določbe

Sodnik oz. odgovorni za sledenje, določi glede na teren potek sledi. Sledi se mora postavljati različno. Ne sme se zgoditi, da bi bili npr. pri vsaki sledi posamezni koti in predmeti na enaki oddaljenosti. Začetek sledi mora biti dobro označen s tablico, katera mora biti zataknjena v tla tesno levo od začetne pozicije.

Vrstni red udeležencev se ponovno izžreba po polaganju sledi in ob prisotnosti sodnika.

Polagalec mora pred začetkom dela sodniku ali odgovornemu za sled pokazati predmeta. Uporablja se lahko le predmete, ki so se najmanj 30 minut navzemali vonja. Polagalec se kratko pomudi na izhodišču in gre potem z normalnimi koraki v pokazano smer. Tudi kot mora izdelati z normalnimi koraki. Prvi predmet položi po najmanj 100 korakih na prvi ali drugi stranici, drugi predmet pa na koncu sledi. Predmete je potrebno odložiti med gibanjem na samo sled. Ko odloži drugi predmet, mora polagalec napraviti še nekaj korakov v ravni liniji. Na eni sledi je potrebno uporabiti različna predmeta (materiali kot usnje, tekstil, les). Predmeti naj bodo dolgi cca 10 cm in debeli 0,5 do 1 cm. Barvno ne smejo bistveno odstopati od podlage. Vse predmete je potrebno označiti s številkami, ki se morajo ujemati s številko na tablici sledi. V času polaganja sledi morata biti pes in vodnik izven vidnega polja sledi.

Sodnik, polagalec in spremljevalci se v času, ko pes dela, ne smejo nahajati na območju, ki ga imata vodnik in pes pravico preiskati.

 1. eno povelje za "išči"

Povelje za iskanje "išči" je dovoljeno na začetku sledi in po prvem predmetu.

 1. izdelava:

vodnik pripravi psa za sledenje. Pes lahko išče prosto ali pa na 10 m dolgi vrvici. Vrvica je lahko nameščena čez hrbet, stransko ali med prvimi in/ali zadnjimi nogami. Pripeta je lahko na ovratnico, ki ni nastavljena na zateg ali pa na obroček oprsnice za sledenje (dovoljena je klasična oprsnica ali opasnica (bočer), brez dodatnih pasov). Na poziv se vodnik s psom javi sodniku in zavzame osnovni položaj.

Najavi ali pes predmete pobira ali nakazuje. Pred sledenjem, ob nastavitvi na sled in med samim sledenjem se ne sme uporabiti prisile. Na poziv sodnika vodnik psa počasi in mirno odpelje k izhodišču in ga nastavi na sled. Pes mora na izhodišču intenzivno, mirno in z nizkim nosom vzeti vonj. Nato mora pes z nizkim nosom, v enakomernem tempu, intenzivno slediti poteku sledi. Vodnik sledi psu na oddaljenosti 10 m, na koncu vrvice. Tudi pri prostem sledenju mora držati razdaljo 10 m. Vrvica za sledenje lahko steče vodniku skozi roko, v kolikor je ta ne spusti. Kote mora pes izdelati zanesljivo. Po kotu mora sledenje nadaljevati z isto hitrostjo. Takoj, ko najde predmet, ga mora brez vpliva vodnika pobrati ali odločno nakazati. Pri pobiranju predmeta lahko obstane, se usede ali pa predmet prinese k vodniku. Nadaljevanje poti s predmetom ali pobiranje leže je napaka. Nakazovanje je dovoljeno leže, sede ali stoje (tudi izmenično). Ko je pes predmet nakazal ali pobral, vodnik odloži vrvico in gre k psu. Z dvigom predmeta pokaže, da je pes predmet našel. Potem spet pobere vrvico in nadaljuje s sledenjem. Po končanem sledenju mora vodnik pokazati najdene predmete sodniku.

 ocenjevanje:

Hitrost sledenja ni odločujoča, dokler je izdelava sledi intenzivna, enakomerna in natančna, pes pa pri tem kaže pozitiven odnos do sledenja. Preverjanje, ne da bi pes pri tem zapustil sled, ni napaka. Sprememba hitrosti na sledi, visok nos, iztrebljanje, kroženje na kotih, vzpodbujanje, pomoč z vrvico ali glasom med sledenjem ali pri predmetih, napačno nakazovanje ali pobiranje predmetov, lažno nakazovanje, se odštevajo. Če vodnik zapusti sled za več kot je dolžina ene vrvice, se sledenje prekine. Če pes zapusti sled in ga vodnik pokliče ali zadržuje, sledi opozorilo sodnika, da mora slediti psu. V kolikor vodnik opozorila ne upošteva, sodnik delo prekine. Če sled ni izdelana v 15 minutah po začetku sledenja, sodnik delo prekine. Delo do prekinitve se oceni.

Če pes na isti sledi prinaša in nakazuje predmete, je to napaka.

Oceni se le predmete, ki so bili nakazani, kakor je bilo napovedano. Lažno nakazovanje vpliva na vrednotenje dela na posamezni stranici.

Za predmete, ki niso bili nakazani oz. pobrani, se ne podeli točk.

Razdelitev točk za natančnost sledenja na stranicah mora ustrezati dolžini in težavnosti. Ocena posameznih stranic sledi zapiskom in točkam. V kolikor pes ne išče (se dalj časa zadržuje na istem mestu, ne da bi vohal), lahko sodnik prekine delo, čeprav je pes na sledi.

 

 

IPO 2 disciplina "B" (poslušnost)

Vaja 1: prosta vodljivost

10 t

Vaja 2: sedi med hojo

10 t

Vaja 3: uleganje med hojo in odpoklic

10 t

Vaja 4: prosto prinašanje

10 t

Vaja 5: stoj med hojo

10 t

Vaja 6: prinašanje čez skakalnico

15 t

Vaja 7: prinašanje čez plezalno steno

15 t

Vaja 8: naprej z uleganjem

10 t

Vaja 9: odlaganje z motenjem

10 t

Skupaj:

100 t

 

Splošne določbe

 

Sodnik da znak za začetek posamezne vaje. Vse drugo, kot npr. obrate, ustavljanje, spremembe tempa, izvaja vodnik samostojno.

Glasovna povelja so normalno izrečena, kratka, sestavljena iz posamezne besede. Uporablja se lahko katerikoli jezik, vendar mora biti za isto dejanje vedno uporabljena ista beseda.

V kolikor pes še po tretji ponovitvi povelja vaje ne izvede, se to vajo prekine brez ocene.

Pri odpoklicu se lahko namesto "sem" uporabi ime psa. Uporaba imena sočasno s poveljem pa velja kot dvojno povelje.

Pes sedi v osnovnem položaju, tesno in poravnano na levi strani vodnika, tako da je plečka psa poravnana z vodnikovim kolenom. Vsaka vaja se prične in konča v osnovnem položaju. Pes sme na začetku vsake vaje le enkrat zavzeti osnovni položaj. Kratka pohvala je dovoljena le po zaključku vsake vaje, ko je pes že v osnovnem položaju. Pri tem lahko vodnik ponovno vzpostavi osnovni položaj. V vsakem primeru mora med pohvalo in nadaljevanjem dela preteči očiten časovni zamik (cca 30 sek).

Iz osnovnega položaja sledi tako imenovani razvoj vaje. Vodnik mora pokazati najmanj 10 in največ 15 korakov, preden da povelje za izvedbo vaje. Med deli vaje - usedanje spredaj in zaključkom, kakor tudi pri pristopu k sedečemu, stoječemu ali ležečemu psu, je potrebno, da pred poveljem sledi razločen premor (cca 3 sek). Pri pobiranju psa lahko vodnik pristopi od zadaj ali od spredaj.

Prosto vodljivost je potrebno prikazati tudi pri morebitnih potrebnih poteh med vajami. Tudi, ko gre vodnik po predmet, mora biti pes v vaji "poleg". Sproščanje in igranje ni dovoljeno.

Polno obračanje vodnika mora biti v levo-okrog. Pes lahko gre pri tem za vodnikom ali pred njim, vendar pa mora biti način prikaza enoten v celotnem nastopu. Po sedenju pred vodnikom lahko pes pride v osnovni položaj okrog vodnika ali od spredaj.

Druga in tretja vaja se lahko izvajata ena za drugo (ni potrebno vračanje na začetek).

Skakalnica je statična ter na vrhu zapolnjena z grmičevjem (sirkom), visoka 100 cm in široka 150 cm. Plezalka je sestavljena iz dveh zgoraj povezanih plezalnih plošč, širokih 150 cm in dolgih 191 cm. Na tleh je razmak med stranicama tolikšen, da tvori plezalka višino 180 cm. Celotna površina plezalke mora biti prekrita z ne drsečim materialom. Na stranicah so zgoraj pritrjene tri letve prereza 24/48 mm. Na tekmovanju je potrebno za vse pse uporabiti iste ovire.

Pri prinašanju so dovoljena lesena prinosila, pri katerih se je potrebno držati predpisane teže (pri prostem prinašanju 1000 g, pri prinašanjih s preskokom 650 g). Prinosila, ki jih pripravi organizator, morajo uporabljati vsi udeleženci. Pri vseh vajah prinašanja velja, da psu ne smemo predhodno dati predmeta v gobec.

V kolikor vodnik pozabi posamezno vajo, ga sodnik opomni, ne da bi mu zato odbil točke.

 

1. Prosta vodljivost 10 točk

 1. eno povelje za "poleg"

Povelje se sme izreči le na začetku vaje in ob spremembi tempa.

 1. izvedba:

vodnik pride z nenavezanim psom v vaji "poleg" do sodnika in se s psom, ki je v sedečem položaju, predstavi sodniku. Iz poravnanega osnovnega položaja mora pes na povelje za spremljanje "poleg" pozorno, veselo in poravnano slediti vodniku, s plečko v nivoju kolena, na levi strani vodnika. Ob ustavljanje se mora takoj samostojno hitro in poravnano usesti. Na začetku vaje gre vodnik s psom 50 korakov, brez ustavljanja, naravnost. Po obratu sledi še 10 do 15 korakov, nato vodnik pokaže tek in počasno hojo (vsakič najmanj 10 korakov). Prehod iz teka v počasno hojo poteka brez vmesnih korakov. Posamezna sprememba tempa mora biti prikazana z razločno spremembo hitrosti. Potem mora pokazati najmanj en levi in en desni obrat. Ustaviti se mora najmanj enkrat iz normalne hoje. Ko gre vodnik s psom po prvi ravni liniji, je potrebno na oddaljenosti najmanj 15 korakov, z vmesnim razmakom 5 sekund dvakrat ustreliti (kaliber 6 mm). Pes se mora vesti strelomirno. Na koncu vaje gre vodnik s psom na znak sodnika skozi skupino najmanj štirih premikajočih se oseb. Vodnik s psom mora pri tem obiti eno osebo z leve in eno z desne strani in se najmanj enkrat ustaviti v skupini. Sodnik lahko zahteva ponovitev te vaje. Vodnik potem zapusti skupino in zavzame osnovni položaj.

 1. ocenjevanje:

prehitevanje, odmik vstran, zaostajanje, počasno ali zadržano usedanje, dodatna povelja, pomoč s položajem telesa, nepozornost v kateremkoli tempu, na obratih in potrtost psa - se ustrezno odštevajo.

2. Sedi med hojo 10 točk

 1. po eno povelje za "poleg", "sedi"
 2. izvedba:

iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom v prosti vodljivosti naravnost. Po 10 do 15 korakih se mora pes na povelje “sedi” takoj usesti v smeri gibanja, ne da bi vodnik zato spremenil hitrost hoje, prekinil gibanje ali se ozrl. Po nadaljnjih 30 korakih se vodnik ustavi in se obrne k psu, ki mirno sedi. Na znak sodnika gre vodnik nazaj do psa in se postavi na njegovo desno stran.

 

 1. ocenjevanje:

napaka v razvoju vaje, počasno usedanje, nemirno, nepozorno in postrani sedenje, se ustrezno odštevajo. Če se pes namesto usedanja uleže ali obstane, se odbije 5 točk.

 

3. Uleganje med hojo in odpoklic 10 točk

 1. po eno povelje za "poleg", "prostor", "sem", "poleg"
 2. izvedba:

iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom v prosti vodljivosti naravnost. Po 10 do 15 korakih se mora pes na povelje "prostor" uleči v smeri gibanja, ne da bi se vodnik zato ustavil, spremenil hitrost ali se ozrl. Vodnik gre še cca 30 korakov naravnost, se ustavi in se takoj obrne proti psu, ki mirno leži. Na znak sodnika pokliče psa s poveljem "sem" ali z imenom psa. Pes mora priti veselo, hitro, v ravni liniji in se usesti tesno, naravnost pred vodnika. Na povelje "poleg" se mora pes hitro in poravnano usesti levo zraven vodnika s plečko v nivoju kolena.

 1. ocenjevanje:

napaka, v razvoju vaje, počasno uleganje, nemirno ležanje, počasen prihod oz. sprememba hitrosti pri odpoklicu, razkoračena stoja vodnika, napaka pri usedanju pred vodnika in pri zaključku - se ustrezno odštevajo. Če pes stoji ali sedi po povelju "prostor", se odšteje 5 točk.

4. Stoj med hojo 10 točk

 1. po eno povelje za "poleg", "stoj", "sedi"
 2. izvedba:

iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom naravnost. Po 10 do 15 korakih se mora pes na povelje "stoj" takoj ustaviti, ne da bi vodnik prekinil gibanje, spremenil tempo ali se oziral. Po nadaljnjih 30 korakih

se vodnik ustavi in se takoj obrne proti psu, ki mora nepremično stati. Na znak sodnika gre vodnik naravnost do psa in se postavi na njegovo desno stran. Po cca 3 sek se mora pes po znaku sodnika na povelje vodnika "sedi" takoj poravnano usesti.

 1. ocenjevanje:

napaka v razvoju vaje, koraki po povelju "stoj", nemirno stanje, premikanje naprej, nemir, ko se vodnik vrača, počasno usedanje v zaključku - se ustrezno odštejejo. Če pes v vaji obsedi ali obleži, se odšteje 5 točk.

 

5. Prosto prinašanje (1000 g) 10 točk

 1. po eno povelje za "prinesi", "spusti", "poleg"
 2. izvedba:

iz poravnanega osnovnega položaja vrže vodnik leseno prinosilo (teže 1000 g) cca 10 korakov stran. Povelje za prinašanje lahko izreče šele tedaj, ko se prinosilo umiri. Pes, ki mirno sedi ob nogi, mora na povelje "prinesi" hitro in direktno steči k prinosilu in ga hitro in naravnost prinesti. Pes se mora usesti tesno in ravno pred vodnika in prinosilo tako dolgo mirno držati, dokler mu ga vodnik po premoru cca 3 sek ne vzame s poveljem "spusti". Po oddaji mora vodnik prinosilo mirno držati na desni strani telesa, roka mora biti spuščena. Na povelje "poleg" se mora pes hitro in poravnano usesti na levo stran vodnika, s plečko v liniji kolena. Vodnik med celotno vajo ne sme zapustiti svojega mesta.

 1. ocenjevanje:

napaka v osnovnem položaju, počasen odhod po prinosilo, napaka pri pobiranju, počasno vračanje, izpuščanje prinosila, igranje ali žvečenje prinosila, razkoračena stoja vodnika, napaka pri usedanju pred vodnika in v zaključku vaje - se ustrezno odštejejo. Prav tako se odšteje, če vodnik psu pomaga, ne da bi se pri tem premaknil ali pa, če vrže predmet preblizu. Če se vodnik premakne z mesta, preden je vaja zaključena, se jo oceni kot pomanjkljivo. Če pes prinosila ne prinese, dobi "0" točk.

 

1.      Prinašanje čez skakalnico (100 cm) 15 točk

 

a) po eno povelje za "hop", "prinesi", "spusti", "poleg"

 1. izvedba:

vodnik se postavi s psom v osnovnem položaju najmanj 5 korakov pred skakalnico. Iz poravnanega osnovnega položaja vrže leseno prinosilo (650 g) čez 100 cm visoko skakalnico. Povelje za preskok lahko izreče šele potem, ko se prinosilo povsem umiri. Pes, ki mirno sedi v osnovnem položaju, mora na povelje "hop" in "prinesi" (povelje "prinesi" izreče vodnik, ko je pes v skoku), prosto skočiti čez skakalnico in prinosilo hitro in naravnost prinesti vodniku. Pes se mora tesno in naravnost usesti pred vodnika in prinosilo mirno držati, dokler mu ga vodnik po premoru cca 3 sek ne odvzame s poveljem "spusti". Po odvzemu mora vodnik prinosilo držati s spuščeno roko, mirno, na desni strani. Na povelje "poleg" se mora pes hitro in ravno usesti ob vodnikovo levo stran, s plečko v liniji kolena. Vodnik v času vaje ne sme zapustiti svojega mesta.

c.                   ocenjevanje:

napaka v osnovnem položaju, počasen preskok in prihod k prinosilu, napaka pri pobiranju, počasen skok nazaj, izpuščanje prinosila, igra ali žvečenje prinosila, razkoračena stoja vodnika, napaka pri usedanju pred vodnika in v zaključku vaje - se ustrezno odštejejo. Za dotik skakalnice se pri vsakem preskoku odšteje do 1 točke, za odrivanje od skakalnice do 2 točki.

Pomoč vodnika, ne da bi se ta premaknil, se primerno odšteje. Kadar vodnik zapusti stojišče pred zaključkom vaje, se vajo oceni pot pomanjkljivo.

Razdelitev točk v vaji prinašanje preko skakalnice:

 

preskok prinašanje skok nazaj
5 točk 5 točk 5 točk

 

Delna ocena vaje je možna le, kadar sta od treh delov vaje izvedena vsaj dva.

Preskoka in prinašanje brez napake 15 točk

Preskok v eno smer ni bil izveden, prinašanje brez napake 10 točk

Preskoka v obe smeri brez napake, pes ni prinesel prinosila 10 točk

Kadar leži prinosilo izrazito stransko ali za psa slabo vidno, lahko vodnik na prošnjo ali po opozorilu sodnika, prinosilo ponovno vrže, ne da bi se odštele točke. Pes mora pri tem sedeti.

 

7. Prinašanje čez plezalno steno (180 cm) 15 točk

 1. po eno povelje za "hop", "prinesi", "spusti", "poleg"
 2. izdelava:

vodnik s psom zavzame osnovni položaj, najmanj 5 korakov pred plezalno steno. Iz poravnanega osnovnega položaja vrže leseno prinosilo (650 g) čez plezalko. Pes, ki mirno sedi v osnovnem položaju, mora na povelje "hop" in "prinesi" (povelje za prinašanje mora vodnik izreči preden pes doskoči na drugo stran), splezati čez plezalno steno, hitro, naravnost steči po prinosilo, ga takoj pobrati, splezati čez plezalno steno ter prinosilo hitro in naravnost prinesti vodniku. Pes se mora usesti tesno, naravnost pred vodnika in predmet mirno držati, dokler mu ga vodnik ne odvzame po premoru cca 3 sek s poveljem "spusti". Po odvzemu mora vodnik predmet mirno držati na desni strani telesa, roka mora biti spuščena. Na povelje "poleg" se mora pes hitro in poravnano usesti na levo stran vodnika, s plečko v liniji kolena. Vodnik se v času vaje ne sme premakniti s stojišča.

 1. ocenjevanje:

napaka v osnovnem položaju, počasno plezanje in počasni tek do predmeta, napake pri pobiranju, počasno plezanje nazaj, spuščanje predmeta, igranje in grizljanje prinosila, razkoračena stoja vodnika, napaka pri usedanju pred vodnikom in v zaključku vaje - se ustrezno odštejejo.

Pomoč vodnika, ne da bi se ta premaknil, se primerno odšteje. Kadar vodnik zapusti stojišče pred zaključkom vaje, se vajo oceni kot pomanjkljivo.

Razdelitev točk v vaji prinašanje čez plezalno steno:

 

preskok prinašanje skok nazaj
5 točk 5 točk 5 točk

 

Delno se lahko vajo oceni le, kadar sta od treh elementov vaje izdelana najmanj dva.

Preskoka in prinašanje brez napake 15 točk

Preskok v eno smer ni bil izveden, prinašanje brez napake 10 točk

Preskoka v obe smeri brez napake, pes ni prinesel prinosila 10 točk

Kadar leži prinosilo izrazito stransko ali za psa slabo vidno, lahko vodnik na prošnjo ali po opozorilu sodnika, prinosilo ponovno vrže, ne da bi se odštele točke. Pes mora pri tem sedeti.

 

8. Vaja naprej z uleganjem 10 točk

 1. po eno povelje za "naprej", "prostor", "sedi"
 2. izvedba:

iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom v prosti vodljivosti v določeni smeri naravnost. Po 10 do 15 korakih da psu sočasno z enkratnim gibom roke povelje za "naprej" in obstane. Od tu dalje se mora pes samostojno, v ravni liniji hitro oddaljiti najmanj 30 korakov v pokazani smeri. Na znak sodnika da vodnik povelje "prostor", na katero se mora pes takoj uleči. Vodnik ima lahko roko dvignjeno v smeri teka, dokler se pes ne uleže. Na znak sodnika gre vodnik do psa in se postavi na njegovo desno stran. Po cca 3 sek da sodnik vodniku znak. Na povelje vodnika "sedi" se mora pes hitro in poravnano usesti v osnovni položaj.

 1. ocenjevanje:

napaka v razvoju vaje, vzporedni tek vodnika, prepočasen tek psa naprej, močan odklon vstran, premajhna oddaljenost, počasno ali prezgodnje uleganje, nemirno ležanje, predčasno vstajanje in usedanje psa pred poveljem sedi - se ustrezno odštejejo.

9. Odlaganje z motenjem 10 točk

 1. po eno povelje za "prostor", "sedi"
 2. izvedba:

pred začetkom izvajanja vaj poslušnosti drugega psa, odloži vodnik svojega psa s poveljem "prostor" na mesto, ki ga je določil sodnik. Odloži ga iz osnovnega položaja in sicer brez vrvice ali kakršnegakoli predmeta ob njem. Nato gre vodnik, ne da bi se ozrl, na območju vadišča najmanj 30 korakov od psa in mirno obstoji v zornem kotu psa, vendar s hrbtom obrnjen proti psu. Pes mora brez vpliva vodnika mirno ležati, medtem ko drugi pes izvaja vaje od 1 do 7. Po končani 7. vaji gre vodnik na znak sodnika k psu in se postavi na njegovo desno stran. Po cca 3 sek da sodnik vodniku znak. Pes se na povelje "sedi" hitro in poravnano usede v osnovni položaj.

 1. ocenjevanje:

nemiren vodnik kakor tudi drugače skrita pomoč, nemirno ležanje psa ali prezgodnje vstajanje ter usedanje psa ob pobiranju - se ustrezno odštejejo. Če pes sedi ali stoji, pri tem pa ostane na mestu odlaganja, dobi delno oceno. Če se pes z mesta odlaganja oddalji več kot 3 metre, preden pes, ki dela v paru, zaključi 4. vajo, se ga "oceni" z 0 točkami. Če zapusti mesto odlaganja po 4. vaji, dobi delno oceno. V kolikor gre pes vodniku pred pobiranjem naproti, se mu odštejejo največ 3 točke.

 

 

IPO 2 disciplina "C" (obramba)

Vaja 1: iskanje markerja 5 točk
Vaja 2: pozornost in oblajanje 10 točk
Vaja 3: pobeg 10 točk
Vaja 4: napad na psa med čuvanjem 20 točk
Vaja 5: zaporedno spremljanje markerja 5 točk
Vaja 6: napad med zaporednim spremstvom 30 točk
Vaja 7: preizkušnja poguma 20 točk
.
Skupaj 100 točk

 

 

Splošne določbe:

Na primernem mestu se postavi 6 zaklonov, tri na vsaki strani, izmenično. Potrebne oznake morajo biti vodniku, markerju in sodniku dobro vidne.

Marker mora biti opremljen z zaščitno obleko, rokavom in mehko palico. Rokav mora imeti ugrizno ploskev, prevleko iz jute v naravni barvi. Kadar je za markerja potrebno, da ima psa v zornem kotu, mu v fazah čuvanja ni nujno stati pri miru. Ne sme pa imeti grozeče poze ali giba kot pri napadu. Z rokavom mora ščititi svoje telo. Način, kako vodik vzame palico, je poljuben.

Pri izpitih lahko na vseh stopnjah dela isti marker, ko pa število psov v posamezni stopnji preseže 6, je potrebno imeti dva markerja. V okviru ene stopnje mora/ta vsem psom markirati isti/a marker/ja.

Psi, ki niso pod nadzorom vodnika, ki pri vajah obrambe ne spustijo ali spustijo šele po močnem vplivu vodnika, ki ugriznejo v del telesa markerja in ne v za to predviden rokav, morajo biti diskvalificirani. Tem psom se tudi ne oceni naravnih zasnov.

Pri psih, ki odpovejo pri vajah obrambe ali se pustijo prepoditi, se disciplina C prekine. Psa se ne oceni, se pa poda oceno naravnih zasnov.

Povelje za "spusti" je pri vseh vajah obrambe dovoljeno enkrat. Če pes po prvem povelju ne spusti, dobi vodnik na sodnikov znak možnost še za največ dve povelji. V kolikor pes ne spusti po treh poveljih (eno dovoljeno in dve dodatni), sledi diskvalifikacija.

Ocenjevanje spuščanja je prikazano v tabeli.

 

zadržano dodatno povelje s takojšnjim spuščanjem dodatno povelje z zadržanim spuščanjem drugo dodatno p. s takojšnjim spuščanjem drugo dodatno p. z zadržanim spuščanjem ni spuščanja kljub drugemu p. ali dodatni vplivi
0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 diskvalifikacija

 

1. Iskanje markerja 5 točk

 1. po eno povelje za "revir", "sem" (povelje "sem" ali ime psa)
 2. izvedba:

marker stoji, za psa nevidno, v zadnjem zaklonu. Vodnik zavzame s psom, ki je nenavezan, pozicijo med drugim in tretjim zaklonom tako, da pes lahko preišče štiri zaklone. Na znak sodnika se prične delo v disciplini C. Vodnik da kratko povelje "revir" in vidni znak v levo ali desno roko, ki ga lahko ponovi. Na povelje se mora pes hitro oddaljiti od vodnika in ciljno, tesno in pozorno obteči pokazani zaklon. Vodnik se pomika v normalni hoji po ravni sredinski liniji, ki je med preiskovanjem psa ne sme zapustiti. Pes mora biti vedno pred vodnikom. Ko pes pride do markerja, se mora vodnik ustaviti, glasovna in vizualna povelja niso več dovoljena.

 1. ocenjevanje:

napake pri vodljivosti, tekočem in ciljnem teku proti zaklonu, kakor tudi napake pri obkrožanju zaklona (ki mora biti tesno in pozorno) se ustrezno odštejejo.

 

2. Pozornost in oblajanje 10 točk

 1. po eno povelje za "sem", "poleg"
 2. izvedba:

pes mora markerja aktivno, pozorno čuvati in vztrajno oblajati. Na markerja ne sme skočiti ali ga ugrizniti. Po oblajanju cca 20 sek gre vodnik na znak sodnika na oddaljenost do 5 korakov od zaklona. Na znak sodnika pokliče psa v osnovni položaj.

 1. ocenjevanje:

pomanjkljivosti pri vztrajnem, odločnem oblajanju in nagonu do povelja vodnika - se ustrezno odštejejo. Za neprekinjeno oblajanje se podeli 5 točk. Če pes le slabo oblaja, se odbijeta 2 točki, če pes ostane in aktivno čuva markerja, vendar ne laja, se odšteje 5 točk. Za obremenjevanje markerja, npr. pikanje, skakanje, se odbije do 2 točki, pri močnem ugrizu do 9 točk. V kolikor pes zapusti markerja pred sodnikovim znakom za prihod vodnika s sredinske linije, lahko vodnik psa ponovno pošlje v oblajanje. Če ostane pri markerju, se disciplina C lahko nadaljuje, pozornost in oblajanje pa se ovrednotita kot pomanjkljivo. Če pes ne gre ponovno do markerja, ali pa ga spet zapusti, se vaje obrambe prekinejo. V kolikor pes pride k vodniku, ko gre ta proti zaklonu, ali preden je dano povelje za odpoklic, sledi delna ocena v oznaki pomanjkljivo.

3. Pobeg 10 točk

 1. po eno povelje za "poleg", "prostor", "spusti"
 2. izvedba:

na znak sodnika pokliče vodnik markerja iz zaklona. Marker se premakne v normalni hoji na označeno mesto za poskus pobega. Na sodnikov znak stopi vodnik z nenavezanim psom iz zaklona na označeno mesto. Razdalja med markerjem in psom je 5 korakov. Vodnik pusti psa, da čuva v poziciji prostor in gre k zaklonu. Psa ohrani v zornem kotu, prav tako mora videti markerja in sodnika. Na znak sodnika poskuša marker pobegniti. Pes mora, ne da bi se obotavljal, samostojno, energično in močno z ugrizom preprečiti pobeg. Pri tem sme ugrizniti samo v rokav. Na znak sodnika se marker umiri. Ko se marker umiri, ga mora pes takoj spustiti. Vodnik lahko v primernem času samostojno uporabi eno povelje "spusti".

Če pes po prvem povelju ne spusti, dobi vodnik sodnikova navodila za največ še dve povelji. V kolikor še po treh poveljih (eno dovoljeno in dve dodatni) ne spusti, sledi diskvalifikacija.

Ko izreče povelje "spusti", mora vodnik stati mirno, ne da bi dodatno vplival na psa. Po spuščanju mora pes ostati tesno ob markerju in ga čuvati.

 1. pomanjkljivosti

pri pomembnih kriterijih se ustrezno odštejejo: hitro, energično reagiranje na pobeg. Z močnim ugrizom učinkovita preprečitev pobega, poln in močan ugriz do spuščanja ter pozorno čuvanje tesno ob markerju.

 1. ocenjevanje:

če pes ostane na prostoru ali ne prepreči pobega s krepkim ugrizom po cca 20 korakih, se disciplina C prekine. Če je pes v fazi čuvanja rahlo nepozoren ali nadležen, se odšteje vaji do 1 točke, če pa je zelo nepozoren ali zelo nadležen, se odšteje do 2 točki. Če markerja sploh ne čuva, ostane pa pri njem, se odšteje do 3 točke. Če markerja zapusti ali pa ostane pri njem na povelje vodnika, se disciplina C prekine.

 

4. Napad na psa med čuvanjem 20 točk

 1. po eno povelje za "spusti", "poleg"
 2. izvedba:

po čuvanju, ki traja cca 5 sek, marker na znak sodnika napade psa. Brez vpliva vodnika se mora pes ubraniti z energičnim in močnim ugrizom. Ugrizniti sme le v rokav. Ko pes zagrize, dobi dva udarca. Dovoljeni so le udarci po plečih in vihru. Na znak sodnika se marker umiri. Ko se marker umiri, mora pes takoj spustiti. Vodnik lahko v primernem času samostojno uporabi eno povelje "spusti".

Če pes po prvem povelju ne spusti, dobi vodnik sodnikova navodila za največ še dve povelji. V kolikor pes po treh poveljih (eno dovoljeno in dve dodatni) ne spusti, sledi diskvalifikacija. Ko izreče povelje "spusti", mora vodnik stati mirno, ne da bi dodatno vplival na psa. Po spuščanju mora pes ostati tesno ob markerju in ga čuvati.

Na znak sodnika gre vodnik v normalni hoji naravnost do psa in ga s poveljem "poleg" pokliče v osnovni položaj. Palico pusti markerju.

 1. pomanjkljivosti

pri pomembnih kriterijih se ustrezno odštejejo: hitro, energično, reagiranje na napad, poln, miren in močan ugriz do spuščanja, po spuščanju pozorno čuvanje tesno ob markerju.

 1. ocenjevanje:

če je pes v fazi čuvanja rahlo nepozoren ali nadležen, se odšteje vaji do 1 točke, če pa je zelo nepozoren ali zelo nadležen, se odšteje do 2 točki. Če markerja sploh ne čuva, ostane pa pri njem, se odšteje do 3 točke. Če pride k vodniku, ko je ta na poti do psa, se vajo oceni kot pomanjkljivo. V kolikor pes zapusti markerja preden da sodnik znak vodniku naj pristopi k psu, ali pa da vodnik psu povelje za čuvanje, se disciplino C prekine.

5. Zaporedno spremljanje markerja 5 točk

 1. po eno povelje za "poleg"
 2. izvedba:

po 4. vaji sledi zaporedno spremstvo markerja na razdalji cca 30 korakov. Potek spremstva določi sodnik. Vodnik pokliče markerja, naj gre naprej. S psom, ki je v prosti vodljivosti in pozorno opazuje markerja, mu sledi na razdalji 5 korakov. Razdaljo 5 korakov je potrebno obdržati ves čas spremstva.

 1. ocenjevanje:

pomanjkljivosti pri pomembnih kriterijih se ustrezno odštejejo - pozorno opazovanje markerja, natančnost osnovnega položaja, upoštevanje razdalje petih korakov.

 

6. Napad na psa med zaporednim spremstvom 30 točk

 1. po eno povelje za "spusti"
 2. izvedba:

iz zaporednega spremstva sledi na znak sodnika brez ustavljanja napad markerja na psa. Pes se mora samostojno, brez obotavljanja ubraniti z energičnim in močnim ugrizom. Ugrizniti sme le v rokav. Takoj, ko pes zagrize, se mora vodnik ustaviti. Na znak sodnika se marker ustavi. Ko se marker umiri, mora pes spustiti. Vodnik lahko da samostojno in v primernem času povelje "spusti".

Če pes po prvem povelju ne spusti, dobi vodnik sodnikova navodila za največ dve dodatni povelji. V kolikor pes po treh poveljih (eno dovoljeno in dve dodatni) ne spusti, sledi diskvalifikacija. Ko izreče povelje "spusti", mora vodnik stati mirno, ne da bi dodatno vplival na psa. Po spuščanju mora pes ostati tesno ob markerju in ga čuvati. Na znak sodnika gre vodnik v normalni hoji do psa in ga s poveljem "poleg" pokliče v osnovni položaj. Palico odvzame markerju.

Sledi vzporedno (stransko) spremljanje markerja do sodnika na razdalji cca 20 korakov. Dovoljeno je enkratno povelje "poleg". Pes mora biti na desni strani markerja, tako da se nahaja med vodnikom in markerjem. Med spremljanjem mora markerja pozorno opazovati. Pri tem ne sme vanj tiščati, ga naskakovati ali gristi. Pred sodnikom se skupina ustavi in vodnik sodniku preda palico ter odjavi prvi del vaj obrambe.

 1. pomanjkljivosti:

pri pomembnih kriterijih se ustrezno odštejejo - hitro, energično reagiranje na napad, poln, miren in močan ugriz do spuščanja, po spuščanju pozorno čuvanje tesno ob markerju.

 1. ocenjevanje:

če je pes v fazi čuvanja rahlo nepozoren ali nadležen, se odšteje vaji do ene točke, če pa je zelo nepozoren ali zelo nadležen, se odšteje do dve točki. Če markerja sploh ne čuva, ostane pa pri njem, se odšteje do tri točke. Če pride k vodniku, ko je ta na poti do psa, se vajo oceni kot pomanjkljivo. V kolikor pes zapusti markerja preden da sodnik vodniku znak, naj pristopi k psu, ali pa da vodnik psu povelje za čuvanje, se disciplino C prekine.

 

7. Preizkus poguma 20 točk

 1. po eno povelje za "sedi", "zgrabi", "spusti", "poleg", "poleg"
 2. izvedba:

vodnik gre z nenavezanim psom na označeno mesto na sredinski liniji v višini prvega zaklona. Pes mora prosto sedeti ob vodniku. Psa sme držati za ovratnico, ne sme pa ga spodbujati. Na znak sodnika gre s palico oboroženi marker v normalni hoji iz 5. zaklona naravnost proti sredinski liniji. V nivoju sredinske linije se obrne proti vodniku ter steče proti vodniku in psu ter ga z grozečimi gibi glasno napade. Ko se približa vodniku in psu na razdaljo 30 do 40 korakov, da vodnik na sodnikov znak psu povelje za napad "zgrabi" in spusti psa. Pes mora napad ubraniti brez omahovanja, z energičnim in krepkim ugrizom. Ugrizniti sme le rokav. Vodnik ne sme zapustiti stojišča. Na znak sodnika se marker umiri. Takrat mora pes takoj spustiti. Vodnik lahko v primernem času samostojno uporabi eno povelje "spusti". Če pes po prvem povelju ne spusti, dobi vodnik sodnikova navodila za največ še dve povelji. V kolikor pes po treh poveljih (eno dovoljeno in dve dodatni) ne spusti, sledi diskvalifikacija. Vodnik mora, ko da povelje "spusti", stati mirno in ne sme vplivati na psa. Po spuščanju mora pes ostati tesno ob markerju in ga pozorno čuvati. Na znak sodnika gre vodnik v normalni hoji naravnost do psa in ga s poveljem "poleg" pokliče v osnovni položaj. Potem markerja razoroži palice.

Sledi vzporedno spremstvo markerja do sodnika na razdalji cca 20 korakov. Dovoljeno je enkratno povelje "poleg". Pes mora hoditi ob desni strani markerja, tako da se nahaja med vodnikom in markerjem. V času transporta mora pes markerja pozorno opazovati. Ne sme pa ga riniti, skakati nanj ali gristi. Skupina se pred sodnikom ustavi, vodnik izroči sodnik palico in prijavi zaključek discipline C. Pred pričetkom razglasitve rezultata in na znak sodnika, vodnik psa pripne.

 1. pomanjkljivosti

pri pomembnih kriterijih se ustrezno odštejejo: hitro, energično reagiranje na napad, poln, miren in močan ugriz do spuščanja, po spuščanju pozorno čuvanje tesno ob markerju.

 1. ocenjevanje:

če je pes v fazi čuvanja rahlo nepozoren ali nadležen, se odšteje vaji do 1 točke, če pa je zelo nepozoren ali zelo nadležen, se odšteje do 2 točki. Če markerja sploh ne čuva, ostane pa pri njem, se odšteje do 3 točke. Če pride k vodniku, ko je ta na poti do psa, se vajo oceni kot pomanjkljivo. V kolikor pes zapusti markerja preden da sodnik znak vodniku naj pristopi k psu, ali pa da vodnik psu povelje za čuvanje, se disciplino C prekine.

IPO 3

 

Razčleni se na:

disciplina A 100 točk

disciplina B 100 točk

disciplina C 100 točk

skupaj 300 točk

IPO 3 disciplina "A" (sled)

Tuja sled, najmanj 600 korakov, 5 stranic, 4 koti (cca 90 stopinj), 3 predmeti, starost najmanj 60 minut, čas izvedbe 20 minut.

Natančnost sledenja 80 točk

Predmeti (7 in 7 in 6) 20 točk

Skupaj 100 točk

Splošne določbe

Sodnik oz. odgovorni za sledenje, določi glede na teren potek sledi. Sledi se mora postavljati različno. Ne sme se zgoditi, da bi bili npr. pri vsaki sledi posamezni koti in predmeti na enaki oddaljenosti. Začetek sledi mora biti dobro označen s tablico, katera mora biti zataknjena v tla tesno levo od začetne pozicije.

Vrstni red udeležencev se ponovno izžreba po polaganju sledi in ob prisotnosti sodnika.

Polagalec mora pred začetkom dela sodniku ali odgovornemu za sled pokazati predmeta. Uporablja se lahko le predmete, ki so se najmanj 30 minut navzemali vonja. Polagalec se kratko pomudi na izhodišču in gre potem z normalnimi koraki v pokazano smer. Tudi kot mora izdelati z normalnimi koraki. Prvi predmet položi po najmanj 100 korakih na prvi ali drugi stranici, drugi predmet na drugi ali tretji stranici in tretji predmet na koncu sledi. Potem mora polagalec napraviti še nekaj korakov v ravni liniji. Predmete je potrebno odložiti med gibanjem na samo sled. Ko odloži drugi predmet, mora polagalec napraviti še nekaj korakov v ravni liniji. Na eni sledi je potrebno uporabiti različne predmete (materiali kot usnje, tekstil, les). Predmeti naj bodo dolgi cca 10 cm, široki 2-3 cm in debeli 0,5 do 1 cm. Barvno ne smejo bistveno odstopati od podlage. Vse predmete je potrebno označiti s številkami, ki se morajo ujemati s številko na tablici sledi. V času polaganja sledi morata biti pes in vodnik izven vidnega polja sledi.

Sodnik, polagalec in spremljevalci se v času, ko pes dela, ne smejo nahajati na območju, ki ga imata vodnik in pes pravico preiskati.

 1. eno povelje za "išči"

Povelje za iskanje "išči" je dovoljeno na začetku sledi ter po prvem in drugem predmetu.

 izdelava:

vodnik pripravi psa za sledenje. Pes lahko išče prosto ali pa na 10 m dolgi vrvici. Vrvica je lahko nameščena čez hrbet, stransko ali med prvimi in/ali zadnjimi nogami. Pripeta je lahko na ovratnico, ki ni nastavljena na zateg ali pa na obroček oprsnice za sledenje (dovoljena je klasična oprsnica ali opasnica (bočer), brez dodatnih pasov). Na poziv se vodnik s psom javi sodniku in zavzame osnovni položaj. Najavi, ali pes predmete pobira ali nakazuje. Pred sledenjem, ob nastavitvi na sled in med samim sledenjem se ne sme uporabiti prisile. Na poziv sodnika vodnik psa počasi in mirno odpelje k izhodišču in ga nastavi na sled. Pes mora na izhodišču intenzivno, mirno in z nizkim nosom vzeti vonj. Nato mora pes z nizkim nosom, v enakomernem tempu, intenzivno slediti poteku sledi. Vodnik sledi psu na oddaljenosti 10 m, na koncu vrvice. Tudi pri prostem sledenju mora držati razdaljo 10 m. Vrvica za sledenje lahko steče vodniku skozi roko, v kolikor je ta ne spusti. Kot mora pes izdelati zanesljivo. Po kotu mora nadaljevati sledenje z isto hitrostjo. Ko najde predmet, ga mora brez vpliva vodnika takoj pobrati ali odločno nakazati. Pri pobiranju predmeta lahko obstane, se usede ali pa se vrne k vodniku. Nadaljevanje poti s predmetom ali pobiranje leže je napaka. Nakazovanje je dovoljeno leže, sede ali stoje (tudi izmenično). Ko je pes predmet nakazal ali pobral, vodnik odloži vrvico in se premakne k psu. Z dvigom predmeta pokaže, da ga je

pes našel. Potem spet pobere vrvico in nadaljuje s sledenjem. Po končanem sledenju mora vodnik pokazati najdene predmete sodniku.

 1. ocenjevanje:

hitrost sledenja ni odločujoča, dokler je izdelava sledi intenzivna, enakomerna in natančna, pes pa pri tem pokaže pozitiven odnos do sledenja. Preverjanje, ne da bi pes pri tem zapustil sled, ni napaka. Neenakomernost, visok nos, iztrebljanje, kroženje na kotih, vzpodbujanje, pomoč z vrvico ali glasom med sledenjem ali pri predmetih, napačno nakazovanje ali pobiranje predmetov - se ustrezno odštevajo. Če vodnik zapusti sled za več kot je dolžina ene vrvice, se sledenje prekine. Če pes zapusti sled in ga vodnik pokliče ali zadržuje, sledi opozorilo sodnika, da mora slediti psu. V kolikor vodnik opozorila ne upošteva, sodnik delo prekine. Če sled ni izdelana v 20 minutah po nastavitvi psa na sled, sodnik delo prekine. Delo do prekinitve se oceni.

Če pes na isti sledi nakazuje ali prinaša predmete, je to napaka. Oceni se le predmete, ki so bili nakazani, kakor je bilo napovedano. Lažno nakazovanje vpliva na ovrednotenje dela na posamezni stranici.

Za predmete, ki niso bili nakazani oziroma pobrani, se ne podeli točk.

Razdelitev točk za natančnost sledenja na stranicah mora ustrezati dolžini in težavnosti. Ocena posameznih stranic sledi zapiskom in točkam. V kolikor pes ne išče (se dalj časa zadržuje na istem mestu, ne da bi vohal), lahko sodnik prekine delo, čeprav je pes na sledi.

 

IPO 3 disciplina "B" (poslušnost)

Vaja 1: prosta vodljivost

10 t

Vaja 2: sedi med hojo

10 t

Vaja 3: uleganje v gibanju in odpoklic

10 t

Vaja 4: stoj med tekom

10 t

Vaja 5: prosto prinašanje

10 t

Vaja 6: prinašanje čez skakalnico

15 t

Vaja 7: prinašanje čez plezalno steno

15 t

Vaja 8: naprej z uleganjem

10 t

Vaja 9: odlaganje z motenjem

10 t

Skupaj:

100 t

 

Splošne določbe

Sodnik da znak za začetek posamezne vaje. Vse drugo, kot npr. obrate, ustavljanje, spremembe tempa, izvaja vodnik samostojno.

Glasovna povelja so normalno izrečena, kratka, sestavljena iz posamezne besede. Uporablja se lahko katerikoli jezik, vendar mora biti za isto dejanje vedno uporabljena ista beseda. V kolikor pes še po tretji ponovitvi povelja vaje ne izvede, se to vajo prekine brez ocene. Pri odpoklicu se lahko namesto "sem" uporabi ime psa. Uporaba imena sočasno s poveljem pa velja kot dvojno povelje.

Pes sedi v osnovnem položaju, tesni in poravnano na levi strani vodnika, tako da je plečka psa poravnana z vodnikovim kolenom. Vsaka vaja se prične in konča v osnovnem položaju. Pes sme na začetku vsake vaje le enkrat zavzeti osnovni položaj. Kratka pohvala je dovoljena le po zaključku vsake vaje, ko je pes že v osnovnem položaju. V vsakem primeru mora med pohvalo in nadaljevanjem dela preteči očiten časovni zamik (cca 30 sek).

Iz osnovnega položaja sledi tako imenovani razvoj vaje. Vodnik mora pokazati najmanj 10 in največ 15 korakov, preden da povelje za izvedbo vaje. Med deli vaje - usedanje spredaj in zaključkom, kakor tudi pri pristopu k sedečemu, stoječemu ali ležečemu psu, je potrebno, da pred poveljem sledi razločen premor (cca 3 sek). Pri pobiranju psa lahko vodnik pristopi od zadaj ali od spredaj.

Kratka pohvala je dovoljena le po vsaki zaključeni vaji in samo v osnovnem položaju. Potem lahko vodnik zavzame nov osnovni položaj. V vsakem primeru mora med pohvalo in novim začetkom miniti razločen časovni zamik (cca 3 sek ).

Prosto vodljivost je potrebno prikazati tudi pri morebitnih potrebnih poteh med vajami. Tudi ko gre vodnik po predmet, mora biti pes v vaji "poleg". Sproščanje in igranje ni dovoljeno.

Polno obračanje vodnika mora biti v levo-okrog. Pes lahko gre pri tem za vodnikom ali pred njim, vendar pa mora biti način prikaza enoten v celotnem nastopu. Po sedenju pred vodnikom lahko pes pride v osnovni položaj okrog vodnika ali od spredaj.

Druga in tretja vaja se lahko izvajajo ena za drugo (ni potrebno vračanje na začetek).

Skakalnica je statična ter na vrhu zapolnjena z grmičevjem (sirkom), visoka 100 cm in široka 150 cm. Plezalka je sestavljena iz dveh zgoraj povezanih plezalnih plošč, širokih 150 cm in dolgih 191 cm. Na tleh je razmak med stranicama tolikšen, da tvori plezalka višino 180 cm. Celotna površina plezalke mora biti prekrita z ne drsečim materialom. Na stranicah so zgoraj pritrjene tri letve prereza 24/48 mm. Na tekmovanju je potrebno za vse pse uporabiti iste ovire.

Pri prinašanju so dovoljena lesena prinosila, pri katerih se je potrebno držati predpisane teže (pri prostem prinašanju 2000 g, pri prinašanjih s preskokom 650 g). Prinosila, ki jih pripravi organizator, morajo uporabljati vsi udeleženci. Pri vseh vajah prinašanja velja, da psu ne smemo predhodno dati predmeta v gobec.

V kolikor vodnik pozabi posamezno vajo, ga sodnik opomni, ne da bi mu zato odbil točke.

 

1. Prosta vodljivost 10 točk

 1. eno povelje za "poleg"

Povelje se sme izreči le na začetku vaje in ob spremembi tempa.

 1. izvedba:

vodnik pride z nenavezanim psom v vaji "poleg" do sodnika in se s psom, ki je v sedečem položaju, predstavi sodniku. Iz poravnanega osnovnega položaja mora pes na povelje za spremljanje "poleg" pozorno, veselo in poravnano slediti vodniku, s plečko v nivoju kolena, na levi strani vodnika. Ob ustavljanje se mora takoj samostojno hitro in poravnano usesti. Na začetku vaje gre vodnik s psom 50 korakov, brez ustavljanja, naravnost. Po obratu sledi še 10 do 15 korakov, nato vodnik pokaže tek in počasno hojo (vsakič najmanj 10 korakov). Prehod iz teka v počasno hojo poteka brez vmesnih korakov. Posamezna sprememba tempa mora biti prikazana z razločno spremembo hitrosti. Potem mora pokazati najmanj en levi in en desni obrat. Ustaviti se mora najmanj enkrat iz normalne hoje. Ko gre vodnik s psom po prvi ravni liniji, je potrebno na oddaljenosti najmanj 15 korakov, z vmesnim razmakom 5 sekund dvakrat ustreliti (kaliber 6 mm). Pes se mora vesti strelomirno. Na koncu vaje gre vodnik s psom na znak sodnika skozi skupino najmanj štirih premikajočih se oseb. Vodnik s psom mora pri tem obiti eno osebo z leve in eno z desne in se najmanj enkrat ustaviti v skupini. Sodnik lahko zahteva ponovitev te vaje. Vodnik potem zapusti skupino in zavzame osnovni položaj.

 

 

 1. ocenjevanje:

prehitevanje, odmik vstran, zaostajanje, počasno ali zadržano usedanje, dodatna povelja, pomoč s položajem telesa, nepozornost v kateremkoli tempu, na obratih in potrtost psa - se ustrezno odštevajo.

2. Sedi med hojo 10 točk

 1. po eno povelje za "poleg", "sedi"
 2. izvedba:

iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom v prosti vodljivosti naravnost. Po 10 do 15 korakih se mora pes na povelje "sedi" takoj usesti v smeri gibanja, ne da bi vodnik zato spremenil hitrost hoje, prekinil gibanje ali se ozrl. Po nadaljnjih 30 korakih se vodnik ustavi in se obrne k psu, ki mirno sedi. Na znak sodnika gre vodnik nazaj do psa in se postavi na njegovo desno stran.

 1. ocenjevanje:

napaka v razvoju vaje, počasno usedanje, nemirno, nepozorno in postrani sedenje - se ustrezno odštevajo. Če se pes namesto usedanja uleže ali obstane, se odbije 5 točk.

3. Uleganje med hojo in odpoklic 10 točk

 1. po eno povelje za "poleg", "prostor", "sem", "poleg"
 2. izvedba:

iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom v prosti vodljivosti naravnost. Po 10 do 15 korakih se mora pes na povelje "prostor" uleči v smeri gibanja, ne da bi se vodnik zato ustavil, spremenil hitrost ali se ozrl. Vodnik gre še cca 30 korakov naravnost, se ustavi in se takoj obrne proti psu, ki mirno leži. Na znak sodnika pokliče psa s poveljem "sem" ali z imenom psa. Pes mora priti veselo, hitro, v ravni liniji in se usesti tesno, naravnost pred vodnika. Na povelje "poleg" se mora pes hitro in poravnano usesti levo zraven vodnika s plečko v nivoju kolena.

 1. ocenjevanje:

napaka, v razvoju vaje, počasno uleganje, nemirno ležanje, počasen prihod oz. sprememba hitrosti pri odpoklicu, razkoračena stoja vodnika, napaka pri usedanju pred vodnika in pri zaključku - se ustrezno odštevajo. Če pes stoji ali sedi po povelju "prostor", se odšteje 5 točk.

 

 

4. Stoj med tekom 10 točk

 1. po eno povelje za "poleg", "stoj", "sedi"
 2. izvedba:

iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom naravnost. Po 10 do 15 korakih se mora pes na povelje "stoj" takoj ustaviti, ne da bi vodnik prekinil gibanje, spremenil tempo ali se oziral. Po nadaljnjih 30 korakih

se vodnik ustavi in se takoj obrne proti psu, ki mora nepremično stati. Na znak sodnika pokliče vodnik psa s poveljem "sem" ali z imenom psa. Pes mora v ravni liniji, sproščeno in hitro priteči ter se usesti pred vodnika. Na povelje "poleg" se mora pes hitro in poravnano usesti levo ob vodniku s svojo plečko ob vodnikovem kolenu.

 1. ocenjevanje:

napaka v razvoju vaje, koraki po povelju, nemirna stoja, premikanje naprej, počasno prihajanje ali sprememba hitrosti pri odpoklicu, razkoračena stoja vodnika, napaka pri usedanju pred vodnika in pri zaključku vaje - se ustrezno odštejejo. Če pes po povelju "stoj" sedi ali leži, se odšteje 5 točk.

 

5. Prosto prinašanje (2000 g) 10 točk

 1. po eno povelje za "prinesi", "spusti", "poleg"
 2. izvedba:

iz poravnanega osnovnega položaja vrže vodnik leseno prinosilo (teže 2000 g) cca 10 korakov stran. Povelje za prinašanje lahko izreče šele tedaj, ko se prinosilo umiri. Pes, ki mirno sedi ob nogi, mora na povelje "prinesi" hitro in direktno steči k prinosilu in ga hitro in naravnost prinesti. Pes se mora usesti tesno in ravno pred vodnika in prinosilo tako dolgo mirno držati, dokler mu ga vodnik po premoru cca 3 sek ne vzame s poveljem "spusti". Po oddaji mora vodnik prinosilo mirno držati na desni strani telesa, roka mora biti spuščena. Na povelje "poleg" se mora pes hitro in poravnano usesti na levo stran vodnika, s plečko v liniji kolena. Vodnik med celotno vajo ne sme zapustiti svojega mesta.

 1. ocenjevanje:

napaka v osnovnem položaju, počasen odhod po prinosilo, napaka pri pobiranju, počasno vračanje, izpuščanje prinosila, igranje ali žvečenje prinosila, razkoračena stoja vodnika, napaka pri usedanju pred vodnika in v zaključku vaje - se ustrezno odštejejo. Prav tako se odšteje, če vodnik psu pomaga, ne da bi se pri tem premaknil ali pa, če vrže predmet preblizu. Če se vodnik premakne z mesta, preden je vaja zaključena, se jo oceni kot pomanjkljivo. Če pes prinosila ne prinese, dobi "0" točk.

 

6. Prinašanje čez skakalnico (100 cm) 15 točk

a) po eno povelje za "hop", "prinesi", "spusti", "poleg"

 1. izvedba:

vodnik se postavi s psom v osnovnem položaju najmanj 5 korakov pred skakalnico. Iz poravnanega osnovnega položaja vrže leseno prinosilo (650 g) čez 100 cm visoko skakalnico. Povelje za preskok lahko izreče šele potem, ko se prinosilo povsem umiri. Pes, ki mirno sedi v osnovnem položaju, mora na povelje hop" in "prinesi" (povelje "prinesi" izreče vodnik, ko je pes v skoku), prosto skočiti čez skakalnico in prinosilo hitro in naravnost prinesti vodniku. Pes se mora tesno in naravnost usesti pred vodnika in prinosilo mirno držati, dokler mu ga vodnik po premoru cca 3 sek ne odvzame s poveljem "spusti". Po odvzemu mora vodnik prinosilo držati s spuščeno roko, mirno, na desni strani. Na povelje "poleg" se mora pes hitro in ravno usesti ob vodnikovo levo stran, s plečko v liniji kolena. Vodnik v času vaje ne sme zapustiti svojega mesta.

 1. ocenjevanje:

napaka v osnovnem položaju, počasen preskok in prihod k prinosilu, napaka pri pobiranju, počasen skok nazaj, izpuščanje prinosila, igra ali žvečenje prinosila, razkoračena stoja vodnika, napaka pri usedanju pred vodnika in v zaključku vaje - se ustrezno odštejejo. Za dotik skakalnice se pri vsakem preskoku odšteje do 1 točke, za odrivanje od skakalnice do 2 točki.

Pomoč vodnika, ne da bi se ta premaknil, se primerno odšteje. Kadar vodnik zapusti stojišče pred zaključkom vaje, se vajo oceni kot pomanjkljivo.

Razdelitev točk v vaji prinašanje preko skakalnice:

 

preskok prinašanje skok nazaj
5 točk 5 točk 5 točk

 

Delna ocena vaje je možna le, kadar sta od treh delov vaje izvedena vsaj dva.

Preskoka in prinašanje brez napake 15 točk

Preskok v eno smer ni bil izveden, prinašanje brez napake 10 točk

Preskoka v obe smeri brez napake, pes ni prinesel prinosila 10 točk

Kadar leži prinosilo izrazito stransko ali za psa slabo vidno, lahko vodnik na prošnjo ali po opozorilu sodnika, prinosilo ponovno vrže, ne da bi se odštele točke. Pes mora pri tem sedeti.

 

7. Prinašanje čez plezalno steno (180 cm) 15 točk

 1. po eno povelje za "hop", "prinesi", "spusti", "poleg"
 2. izdelava:

vodnik s psom zavzame osnovni položaj, najmanj 5 korakov pred plezalno steno. Iz poravnanega osnovnega položaja vrže leseno prinosilo (650 g) čez plezalko. Pes, ki mirno sedi v osnovnem položaju, mora na povelje "hop" in "prinesi" (povelje za prinašanje mora vodnik izreči preden pes doskoči na drugo stran), splezati čez plezalno steno, hitro, naravnost steči po prinosilo, ga takoj pobrati, splezati čez plezalno steno ter prinosilo hitro in naravnost prinesti vodniku. Pes se mora usesti tesno, naravnost pred vodnika in predmet mirno držati, dokler mu ga vodnik ne odvzame po premoru cca 3 sek s poveljem "spusti". Po odvzemu mora vodnik predmet mirno držati na desni strani telesa, roka mora biti spuščena. Na povelje "poleg" se mora pes hitro in poravnano usesti na levo stran vodnika, s plečko v liniji kolena. Vodnik se v času vaje ne sme premakniti s stojišča.

 1. ocenjevanje:

napaka v osnovnem položaju, počasno plezanje in počasni tek do predmeta, napake pri pobiranju, počasno plezanje nazaj, spuščanje predmeta, igranje in grizljanje prinosila, razkoračena stoja vodnika, napaka pri usedanju pred vodnikom in v zaključku vaje - se ustrezno odštejejo.

Pomoč vodnika, ne da bi se ta premaknil, se primerno odšteje. Kadar vodnik zapusti stojišče pred zaključkom vaje, se vajo oceni kot pomanjkljivo.

Razdelitev točk v vaji prinašanje čez plezalno steno:

 

 

preskok prinašanje skok nazaj
5 točk 5 točk 5 točk

 

Delno se lahko vajo oceni le, kadar sta od treh elementov vaje izdelana najmanj dva.

Preskoka in prinašanje brez napake 15 točk

Preskok v eno smer ni bil izveden, prinašanje brez napake 10 točk

Preskoka v obe smeri brez napake, pes ni prinesel prinosila 10 točk

Kadar leži prinosilo izrazito stransko ali za psa slabo vidno, lahko vodnik na prošnjo ali po opozorilu sodnika, prinosilo ponovno vrže, ne da bi se odštele točke. Pes mora pri tem sedeti.

 

8. Vaja naprej z uleganjem 10 točk

 1. po eno povelje za "naprej", "prostor", "sedi"
 2. izvedba:

iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom v prosti vodljivosti v določeni smeri naravnost. Po 10 do 15 korakih da psu sočasno z enkratnim gibom roke povelje za "naprej" in obstane. Od tu dalje se mora pes samostojno, v ravni liniji hitro oddaljiti najmanj 30 korakov v pokazani smeri. Na znak sodnika da vodnik povelje "prostor", na katero se mora pes takoj uleči. Vodnik ima lahko roko dvignjeno v smeri teka, dokler se pes ne uleže. Na znak sodnika gre vodnik do psa in se postavi na njegovo desno stran. Po cca 3 sek da sodnik vodniku znak. Na povelje vodnika "sedi" se mora pes hitro in poravnano usesti v osnovni položaj.

 1. ocenjevanje:

napaka v razvoju vaje, vzporedni tek vodnika, prepočasen tek psa naprej, močan odklon vstran, premajhna oddaljenost, počasno ali prezgodnje uleganje, nemirno ležanje, predčasno vstajanje in usedanje psa pred poveljem sedi - se ustrezno odštejejo.

 

9. Odlaganje z motenjem 10 točk

 1. po eno povelje za "prostor", "sedi"
 2. izvedba:

pred začetkom izvajanja vaj poslušnosti drugega psa, odloži vodnik svojega psa s poveljem "prostor" na mesto, ki ga je določil sodnik. Odloži ga iz osnovnega položaja in sicer brez vrvice ali kakršnegakoli predmeta ob njem. Nato gre vodnik, ne da bi se ozrl, na območju vadišča najmanj 30 korakov od psa in mirno obstoji v zornem kotu psa, vendar s hrbtom obrnjen proti psu. Pes mora brez vpliva vodnika mirno ležati, medtem ko drugi pes izvaja vaje od 1 do 7. Po končani 7. vaji gre vodnik na znak sodnika k psu in se postavi na njegovo desno stran. Po cca 3 sek da sodnik vodniku znak. Pes se na povelje "sedi" hitro in poravnano usede v osnovni položaj.

 1. ocenjevanje:

nemiren vodnik kakor tudi drugače skrita pomoč, nemirno ležanje psa ali prezgodnje vstajanje ter usedanje psa ob pobiranju - se ustrezno odštejejo. Če pes sedi ali stoji, pri tem pa ostane na mestu odlaganja, dobi delno oceno. Če se pes z mesta odlaganja oddalji več kot 3 metre, preden pes, ki dela v paru, zaključi 5. vajo, se ga "oceni" z 0 točkami. Če zapusti mesto odlaganja po 5. vaji, dobi delno oceno. V kolikor gre pes vodniku pred pobiranjem naproti, se mu odštejejo največ 3 točke.

 

IPO 3 disciplina "C" (obramba)

Vaja 1: iskanje markerja 10 točk
Vaja 2: pozornost in oblajanje 10 točk
Vaja 3: pobeg 10 točk
Vaja 4: napad na psa med čuvanjem 20 točk
Vaja 5: zaporedno spremljanje markerja 5 točk
Vaja 6: napad na psa med zaporednim spremstvom 15 točk
Vaja 7: preizkušnja poguma 10 točk
Vaja 8: napad na psa med čuvanjem 20 točk
.
Skupaj 100 točk

 

 

Splošne določbe:

Na primernem mestu se postavi 6 zaklonov, tri na vsaki strani, izmenično. Potrebne oznake morajo biti vodniku, markerju in sodniku dobro vidne.

Marker mora biti opremljen z zaščitno obleko, rokavom in mehko palico. Rokav mora imeti ugrizno ploskev, prevleko iz jute v naravni barvi. Kadar je za markerja potrebno, da ima psa v zornem kotu, mu v fazah čuvanja ni nujno stati pri miru. Ne sme pa imeti grozeče poze ali giba kot pri napadu. Z rokavom mora ščititi svoje telo. Način, kako vodik vzame palico, je poljuben.

Pri izpitih lahko na vseh stopnjah dela isti marker, ko pa število psov v posamezni stopnji preseže 6, je potrebno imeti dva markerja. V okviru ene stopnje mora/ta vsem psom markirati isti/a marker/ja.

Psi, ki niso pod nadzorom vodnika, ki pri vajah obrambe ne spustijo ali spustijo šele po močnem vplivu vodnika, ki ugriznejo v del telesa markerja in ne v za to predviden rokav, morajo biti diskvalificirani. Tem psom se tudi ne oceni naravnih zasnov.

Pri psih, ki odpovejo pri vajah obrambe ali se pustijo prepoditi, se disciplina C prekine. Psa se ne oceni, se pa poda oceno naravnih zasnov.

Povelje "spusti" je pri vseh vajah obrambe dovoljeno enkrat. Če pes po prvem povelju ne spusti, dobi vodnik na sodnikov znak možnost še za največ dve povelji. V kolikor pes ne spusti po treh poveljih (eno dovoljeno in dve dodatni), sledi diskvalifikacija.

Ocenjevanje spuščanja je prikazano v tabeli.

zadržano dodatno povelje s takojšnjim spuščanjem dodatno povelje z zadržanim spuščanjem drugo dodatno p. s takojšnjim spuščanjem drugo dodatno p. z zadržanim spuščanjem ni spuščanja kljub drugemu p. ali dodatni vplivi
0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 diskvalifikacija

1. Iskanje markerja 10 točk

 1. po eno povelje za "revir", "sem" (povelje "sem" ali ime psa)
 2. izvedba:

marker stoji, za psa nevidno, v zadnjem zaklonu. Vodnik zavzame s psom, ki je nenavezan, pozicijo pred prvim zaklonom tako, da pes lahko preišče šest zaklonov. Na znak sodnika se prične delo v disciplini C. Vodnik da kratko povelje "revir" in vidni znak z levo ali desno roko, ki ga lahko ponovi. Na povelje se mora pes hitro oddaljiti od vodnika in ciljno, tesno in pozorno obteči pokazani zaklon. Ko pes obteče zaklon, ga vodnik z enkratnim poveljem "sem" pokliče k sebi in ga iz gibanja s ponovnim poveljem "revir" pošlje v naslednji zaklon. Vodnik se pomika v normalni hoji po ravni sredinski liniji, ki je med preiskovanjem psa ne sme zapustiti. Pes mora biti vedno pred vodnikom. Ko pes pride do markerja, se mora vodnik ustaviti, glasovna in vizualna povelja niso več dovoljena.

 1. ocenjevanje:

napake pri vodljivosti, tekočem in ciljnem teku proti zaklonu, kakor tudi napake pri obkrožanju zaklona (ki mora biti tesno in pozorno) - se ustrezno odštejejo.

2. Pozornost in oblajanje 10 točk

 1. po eno povelje za "sem", "poleg"
 2. izvedba:

pes mora markerja aktivno, pozorno čuvati in vztrajno oblajati. Na markerja ne sme skočiti ali ga ugrizniti. Po oblajanju cca 20 sek gre vodnik na znak sodnika na oddaljenost do 5 korakov od zaklona. Na znak sodnika pokliče psa v osnovni položaj.

 1. ocenjevanje:

pomanjkljivosti pri vztrajnem, odločnem oblajanju in nagonu do povelja vodnika - se ustrezno odšteje. Za neprekinjeno oblajanje se podeli 5 točk. Če pes le slabo oblaja, se odbijeta 2 točki, če pes ostane in aktivno čuva markerja, vendar ne laja, se odšteje 5 točk. Za obremenjevanje markerja, npr. pikanje, skakanje, se odbije do 2 točki, pri močnem ugrizu do 9 točk. V kolikor pes zapusti markerja pred sodnikovim znakom za prihod vodnika s sredinske linije, lahko vodnik psa ponovno pošlje v oblajanje. Če ostane pri markerju, se disciplina C lahko nadaljuje, pozornost in oblajanje pa se ovrednotita kot pomanjkljivi. Če pes ne gre ponovno do markerja, ali pa če ga spet zapusti, se vaje obrambe prekinejo. V kolikor pes pride k vodniku, ko gre ta proti zaklonu, ali preden je dano povelje za odpoklic, sledi delna ocena v oznaki pomanjkljivo.

3. Pobeg 10 točk

 1. po eno povelje za "poleg", "prostor", "spusti"
 2. izvedba:

na znak sodnika pokliče vodnik markerja iz zaklona. Marker se premakne v normalni hoji na označeno mesto za poskus pobega. Na sodnikov znak stopi vodnik z nenavezanim psom iz zaklona na označeno mesto. Razdalja med markerjem in psom je 5 korakov. Vodnik pusti psa, da čuva v poziciji prostor in gre k zaklonu. Psa ohrani v zornem kotu, prav tako mora videti markerja in sodnika. Na znak sodnika poskuša marker pobegniti. Pes mora, ne da bi se obotavljal, samostojno, energično in močno z ugrizom preprečiti pobeg. Pri tem sme ugrizniti samo v rokav. Na znak sodnika se marker umiri. Ko se marker umiri, ga mora pes takoj spustiti. Vodnik lahko v primernem času samostojno uporabi eno povelje "spusti".

Če pes po prvem povelju ne spusti, dobi vodnik sodnikova navodila za največ še dve povelji. V kolikor še po

treh poveljih (eno dovoljeno in dve dodatni) ne spusti, sledi diskvalifikacija.

Ko izreče povelje "spusti", mora vodnik stati mirno, ne da bi dodatno vplival na psa. Po spuščanju mora pes ostati tesno ob markerju in ga čuvati.

 1. pomanjkljivosti

pri pomembnih kriterijih se ustrezno odštejejo: hitro, energično reagiranje na pobeg, z močnim ugrizom učinkovita preprečitev pobega, poln in močan ugriz do spuščanja ter pozorno čuvanje tesno ob markerju.

 1. ocenjevanje:

če pes ostane na prostoru ali ne prepreči pobega s krepkim ugrizom po cca 20 korakih, se disciplina C prekine. Če je pes v fazi čuvanja rahlo nepozoren ali nadležen, se odšteje vaji do 1 točke, če pa je zelo nepozoren ali zelo nadležen, se odšteje do 2 točki. Če markerja sploh ne čuva, ostane pa pri njem, se odšteje do 3 točke. Če markerja zapusti ali pa ostane pri njem na povelje vodnika, se disciplina C prekine.

 

4. Napad na psa med čuvanjem 20 točk

 1. po eno povelje za "spusti", "poleg"
 2. izvedba:

po čuvanju, ki traja cca 5 sek, marker na znak sodnika napade psa. Brez vpliva vodnika se mora pes ubraniti z energičnim in močnim ugrizom. Ugrizniti sme le v rokav. Ko pes zagrize, dobi dva udarca. Dovoljeni so le udarci po plečih in vihru. Na znak sodnika se marker umiri. Ko se marker umiri, mora pes takoj spustiti. Vodnik lahko v primernem času samostojno uporabi eno povelje "spusti".

Če pes po prvem povelju ne spusti, dobi vodnik sodnikova navodila za največ še dve povelji. V kolikor pes po treh poveljih (eno dovoljeno in dve dodatni) ne spusti, sledi diskvalifikacija. Ko izreče povelje "spusti", mora vodnik stati mirno, ne da bi dodatno vplival na psa. Po spuščanju mora pes ostati tesno ob markerju in ga čuvati.

Na znak sodnika gre vodnik v normalni hoji naravnost do psa in ga s poveljem "poleg" pokliče v osnovni položaj. Palico pusti markerju.

 1. pomanjkljivosti

pri pomembnih kriterijih se ustrezno odštejejo: hitro, energično, reagiranje na napad, poln, miren in močan ugriz do spuščanja, po spuščanju pozorno čuvanje tesno ob markerju.

 

 1. ocenjevanje:

če je pes v fazi čuvanja rahlo nepozoren ali nadležen, se odšteje vaji do 1 točke, če pa je zelo nepozoren ali zelo nadležen, se odšteje do 2 točki. Če markerja sploh ne čuva, ostane pa pri njem, se odšteje do 3 točke. Če pride k vodniku, ko je ta na poti do psa, se vajo oceni kot pomanjkljivo. V kolikor pes zapusti markerja preden da sodnik znak vodniku naj pristopi k psu, ali pa da vodnik psu povelje za čuvanje, se disciplino C prekine.

 

5. Zaporedno spremljanje markerja 5 točk

 1. po eno povelje za "poleg"
 2. izvedba:

po 4. vaji sledi zaporedno spremstvo markerja na razdalji cca 30 korakov. Potek spremstva določi sodnik. Vodnik pokliče markerja, naj gre naprej. S psom, ki je v prosti vodljivosti in pozorno opazuje markerja, mu sledi na razdalji 5 korakov. Razdaljo 5 korakov je potrebno obdržati ves čas spremstva.

 1. ocenjevanje:

pomanjkljivosti pri pomembnih kriterijih se ustrezno odštejejo - pozorno opazovanje markerja, natančnost osnovnega položaja, upoštevanje razdalje petih korakov.

 

6. Napad na psa med zaporednim spremstvom 15 točk

 1. po eno povelje za "spusti", "poleg"
 2. izvedba:

iz zaporednega spremstva sledi na znak sodnika brez ustavljanja napad markerja na psa. Pes se mora samostojno, brez obotavljanja ubraniti z energičnim in močnim ugrizom. Ugrizniti sme le v rokav. Takoj, ko pes zagrize, se mora vodnik ustaviti. Na znak sodnika se marker ustavi. Ko se marker umiri, mora pes spustiti. Vodnik lahko da samostojno in v primernem času povelje "spusti".

Če pes po prvem povelju ne spusti, dobi vodnik sodnikova navodila za največ dve dodatni povelji. V kolikor pes po treh poveljih (eno dovoljeno in dve dodatni) ne spusti, sledi diskvalifikacija. Ko izreče povelje "spusti", mora vodnik stati mirno, ne da bi dodatno vplival na psa. Po spuščanju mora pes ostati tesno ob markerju in ga čuvati. Na znak sodnika gre vodnik v normalni hoji do psa in ga s poveljem "poleg" pokliče v osnovni položaj. Palico odvzame markerju.

Sledi stransko spremljanje markerja do sodnika na razdalji cca 20 korakov. Dovoljeno je enkratno povelje "poleg". Pes mora biti na desni strani markerja, tako da se nahaja med vodnikom in markerjem. Med spremljanjem mora markerja pozorno opazovati. Pri tem ne sme vanj tiščati, ga naskakovati ali gristi. Pred sodnikom se skupina ustavi in vodnik sodniku preda palico ter odjavi prvi del vaj obrambe.

 

 

 1. pomanjkljivosti

pri pomembnih kriterijih se ustrezno odštejejo - hitro, energično reagiranje na napad, poln, miren in močan ugriz do spuščanja, po spuščanju pozorno čuvanje tesno ob markerju.

 1. ocenjevanje:

če je pes v fazi čuvanja rahlo nepozoren ali nadležen, se odšteje vaji do ene točke, če pa je zelo nepozoren ali zelo nadležen, se odšteje do dve točki. Če markerja sploh ne čuva, ostane pa pri njem, se odšteje do tri točke. Če pride k vodniku, ko je ta na poti do psa, se vajo oceni kot pomanjkljivo. V kolikor pes zapusti markerja preden da sodnik vodniku znak, naj pristopi k psu, ali pa da vodnik psu povelje za čuvanje, se disciplino C prekine.

 

7. Preizkus poguma 20 točk

 1. po eno povelje za "sedi", "zgrabi", "spusti", "poleg",
 2. izvedba:

vodnik gre z nenavezanim psom na označeno mesto na sredinski liniji v višini prvega zaklona. Pes mora prosto sedeti ob vodniku. Psa sme držati za ovratnico, ne sme pa ga spodbujati. Na znak sodnika steče s palico oboroženi marker iz 6. zaklona naravnost proti sredinski liniji. V nivoju sredinske linije se obrne proti vodniku ter steče proti vodniku in psu ter ga z grozečimi gibi glasno napade. Ko se približa vodniku in psu na razdaljo 30 do 60 korakov, da vodnik na sodnikov znak psu povelje za napad "zgrabi" in spusti psa. Pes mora napad ubraniti brez omahovanja, z energičnim in krepkim ugrizom. Ugrizniti sme le rokav. Vodnik ne sme zapustiti stojišča. Na znak sodnika se marker umiri. Takrat mora pes takoj spustiti. Vodnik lahko v primernem času samostojno uporabi eno povelje "spusti".

Če pes po prvem povelju ne spusti, dobi vodnik sodnikova navodila za največ še dve povelji. V kolikor pes po treh poveljih (eno dovoljeno in dve dodatni) ne spusti, sledi diskvalifikacija. Vodnik mora, ko da povelje "spusti", stati mirno in ne sme vplivati na psa. Po spuščanju mora pes ostati tesno ob markerju in ga pozorno čuvati.

 1. pomanjkljivosti

pri pomembnih kriterijih se ustrezno odštejejo: hitro, energično reagiranje na napad, poln, miren in močan ugriz do spuščanja, po spuščanju pozorno čuvanje tesno ob markerju.

 1. ocenjevanje:

če je pes v fazi čuvanja rahlo nepozoren ali nadležen, se odšteje vaji do 1 točke, če pa je zelo nepozoren ali zelo nadležen, se odšteje do 2 točki. Če markerja sploh ne čuva, ostane pa pri njem, se odšteje do 3 točke. Če pride k vodniku, ko je ta na poti do psa, se vajo oceni kot pomanjkljivo. V kolikor pes zapusti markerja preden da sodnik znak vodniku naj pristopi k psu, ali pa da vodnik psu povelje za čuvanje, se disciplino C prekine.

 

8. Napad na psa med čuvanjem 20 točk

 1. po eno povelje za "spusti", "poleg", "spremljanje"
 2. izvedba:

po čuvanju, ki traja cca 5 sek, marker na znak sodnika napade psa. Brez vpliva vodnika se mora pes ubraniti z energičnim in krepkim ugrizom. Ugrizniti sme le v rokav. Ko pes zagrize, dobi dva udarca. Dovoljeni so le udarci po plečih in vihru. Na znak sodnika se marker ustavi. Ko marker obmiruje, mora pes spustiti. Vodnik lahko v primernem času samostojno izreče eno povelje "spusti".

Če pes po prvem povelju ne spusti, dobi vodnik sodnikova navodila za največ dve dodatni povelji. V kolikor pa po treh (eno dovoljeno in dve dodatni) poveljih ne spusti, sledi diskvalifikacija. Vodnik mora, ko da povelje "spusti" stati mirno in ne sme vplivati na psa. Po spuščanju mora pes ostati tesno ob markerju in ga pozorno čuvati. Na znak sodnika gre vodnik v normalni hoji naravnost do psa in ga s poveljem "poleg" pokliče v osnovni položaj. Markerja razoroži palice.

Sledi vzporedno (stransko) spremstvo do sodnika na razdalji cca 20 korakov. Dovoljeno je enkratno povelje "poleg". Pes mora iti na desni strani markerja, tako da se nahaja med vodnikom in markerjem. Ves čas spremljanja mora markerja pozorno opazovati. Pri tem ne sme vanj tiščati, ga naskakovati ali gristi. Pred sodnikom se skupina ustavi, vodnik sodniku preda palico in sporoči, da je zaključil disciplino C. Preden sodnik razglasi rezultat, vodnik psa na znak sodnika priveže.

 1. pomanjkljivosti

pri pomembnih kriterijih se ustrezno odštejejo: hiter in močan zagriz, poln in miren ugriz do spuščanja, po spuščanju pozorno in tesno čuvanje.

 1. ocenjevanje:

če je pes v fazi čuvanja rahlo nepozoren ali nadležen, se odšteje vaji do ene točke, če pa je zelo nepozoren in zelo nadležen, se odšteje do dve točki. Če markerja sploh ne čuva, ostane pa ob njem, se odšteje do tri točke. Če pride k vodniku, ko je ta na poti do psa, se vajo oceni kot pomanjkljivo. V kolikor pes zapusti markerja, preden da sodnik vodniku znak, naj pristopi k psu, ali pa da vodnik psu povelje za čuvanje, se disciplino C prekine.